Бизнес организациите очакват рекет чрез закона за конфискацията

Съюзът на работодателите в България, Българската търговско-промишлена палата и Стопанската камара разкритикуваха остро законопроекта на МВР за отнемане на незаконно придобитото имущество. Според тях чрез него почтените бизнесмени ще бъдат изложени на политически натиск и рекет.

Проектозаконът "Петканов" е противоконституционен, обяви в специално Становище Съюзът на работодателите в България (СРБ).

След адвокатите и съдиите представителите на бизнес организациите дадоха пореден отпор на законопроекта, лансиран като панацея в борбата с мафията.

Критиките бяха отправени след продължилата два часа срещата на Съвета за икономически растеж с министъра на вътрешните работи Георги Петканов в сградата на МВР. След като чу аргументите на бизнеса, министър Петканов обяви, че проектозаконът ще предизвика промени в закона за мерките срещу финансиране на тероризма, за нотариусите и нотариалната дейност, за съдебната власт и за банките, Данъчно-процесуалния кодекс и закона за собствеността на гражданите.

Нароченият може да изгуби бизнеса си, докато доказва невинност

Възразяваме срещу формулировките, позволяващи на институцията, която ще прилага закона, да бъде използвана в ущърб на почетния бизнес, обяви председателят на Съюза на работодателите Васил Василев.

Според него неправилното прилагане на разпоредбите би възродило опасенията и страха у почтения бизнес, че някой би могъл "да дойде и да го притиска", и докато доказва своята невинност, с бизнесът му да бъде приключено.

За тази възможност анализатори предупредиха още когато се разбра, че съдът ще налага обезпечителни мерки по искане на инспектори, а имуществото ще се конфискува едва когато бъде произнесена присъда срещу собственика за престъпление, свързано с организираната престъпност - наркотрафик, търговия с оръжие, контрабанда, пране на пари и т.н.

Чрез законопроекта се въвеждат и недопустими от гледище и на наказателното, и на гражданското право презумпции, пише в становището на работодателите. Законът предвижда конфискация на имущество от престъпна дейност по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), където заподозреният гражданин ще доказва доходите си в 14-дневен срок, а не както е в наказателното право - прокуратурата да събере доказателства за вината му. В същото време ще се води паралелно наказателно производство по НПК.

Генерално е сбъркана постановката имуществото, което законопроектът предвижда за отнемане, да се третира като "придобито от престъпна дейност".

Предложеният проект е в противоречие с основополагащи принципи на гражданското и наказателното право, смятат още работодателите. Според тях този закон няма да постигне целта си - отнемане на незаконно имущество, но и ще създаде правен хаос и ще блокира поредица от нормативни актове, прилагани в борбата срещу престъпността и незаконното обогатяване.

Бизнесът иска гаранции срещу преследване

Трябва да има гаранции, че честният бизнес няма да бъде заплашен от преследвания, смята Васил Василев. Според него такъв закон не трябва да бъде насочен срещу всички, а да е строго специален за криминалния контингент. В българската правна традиция всички правни последици, свързани с престъплението, наказването му и неговите правни последици, се уреждат в рамките на наказателния процес и правните норми, становището на работодателите.

Подобна теза изрази и председателят на Стопанска камара Божидар Данев, който подчерта, че трябва да се спазват конституционните права и правата на гражданите при прилагането на мерките, предвидени в законопроекта. Според него част от мерките са неясни и позволяват свободно тълкуване от администрацията, която ги прилага.

Според председателя на Търговската камара Божидар Божинов до приемането на закона трябва "допълнителна работа" за изясняване на конкретните понятия в него. Според него, ако се прилагат действащите сега закони в страната, биха могли да имат определен ефект срещу престъпността.

Правата на хората се ограничават и с изискването в годишна данъчна декларация да се включат и вземанията, неустойките и лихвите. В нито един закон няма и не може да има задължение за деклариране на бъдещи постъпления, напомнят от Съюза на работодателите.

Не може да има санкции с обратна сила

В проекта се въвеждат норми за санкции с обратна сила - ще се преследва имущество, придобито 5 години назад от влизането в сила на закона. Това противоречи на нормата на чл. 14, ал. 3 от Закона за нормативните актове, според която не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции, освен ако те са по-леки от отменените, посочват работодателите.

Проектът подлага на заличаване с обратна сила правното действие на цели правни институти - залог, ипотека, привилегии, поредност на привилегиите и обезпеченията и други. В този вид законът е неприложим спрямо юридическите лица, контролирани от офшорни фирми, спрямо тези, които са контролирани чрез подставени лица, спрямо фондациите и сдруженията с нестопанска цел, спрямо дружествата с акции на приносител, спрямо чуждестранните анонимни дружества, спрямо клоновете на чуждестранните лица, спрямо гражданските дружества.

"Опитах се да ги успокоя, че законопроектът не е насочен срещу бизнеса и богатите хора, а само срещу тези, придобили незаконно парите си", каза след срещата вътрешният министър Георги Петканов. Той обясни, че след като се запознае с писменото становище на трите организации, ще прецени дали да го предостави на депутатите, така че и те да се съобразят с него, когато обсъждат проекта в комисиите.

Още от България