Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Бизнесът: България трябва да увеличи веригите на доставки в собствената си икономика

Редица предприятия залагат на иновации в унисон със "зелените" цели на ЕС

0 коментара
Сн. Тони Тончев, BGlobal

България трябва да да увеличи веригите на доставките в рамките на собствената си икономика, за да гарантира устойчив и траен растеж в следващите десетилетия. Водеща цел пред българския бизнес е запазване на конкурентните му предимства, трансформирайки икономиката си по пътя на зеления преход и с ударно внедряване на иновации. Около тези основни изводи се обединиха участниците в конференцията "Бизнесът и регионите – Трансформацията", организирана от списание BGlobal и Българската стопанска камара. Тя събра на едно място представители на структуроопределящи компании, на местната власт и на правителството.

В три направления трябва да бъде насочен фокусът на усилията на страната по пътя на трансформацията, посочи вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов чрез видео съобщение. Първо, регионалното развитие и намаляване на регионалните дисбаланси. Второ - политиките за декарбонизация на икономиката и трето: дигитализация на производството и услугите. За реализирането на целите има достатъчно европейски средства, които ще дадат възможности за насърчаване на малки и средни предприятия, за научноизследователска дейност, за насърчаване на високотехнологични инициативи на бизнеса, за повишаване квалификацията на работещите и др., стана ясно от думите му.

"Но, за да сме успешни е много важно да се води диалог между големите компании, малките фирми и местната власт, заедно да определим визията за България на следващото десетилетие, която искаме да изградим. България, която върви в крак с времето на глобалните процеси и в същото време защитава своите предприятия и работещите", каза Пеканов.

Председателят на БСК Добри Митрев заяви от своя страна, че малките и средни предприятия действително са гръбнакът на икономиката ни, но нейният локомотив са големите компании, защото те са тези, които първи внедряват политиките за устойчивост, иновации и корпоративна социална отговорност.

"Трябва да изясним как си представяме взаимните си ангажименти, така че трансформацията да се отрази не само на големите компании, а на малките, на хората и местните общности. За да може тази трансформация да не е драматична, да знаем социално-икономическата цена, която всички ще платим", каза шефът на БСК.

Защо е необходимо да доставяме извън ЕС, вместо да увеличим веригите на доставки в България?

Главният изп.-директор на КЦМ 2000 Румен Цонев посочи, че компнията му произвежда акумулатори за съхранение на електроенергията, добивана от соларните и вятърните електроцентрали. Той риторично зададе въпрос защо те не се използват за съхранение, а се внасят батерии, произведени дори извън ЕС.

"Държавата трябва да работи да се създадат дълги вериги на доставки в България, да използваме нашите конкурентни предимства, а не да сме просто пазар на дълги вериги извън Европа", е позицията на шефа на КЦМ. Сегашната ситуация според него не е устойчива и трябва да се работи за по-голяма самодостатъчност на национално и регионално ниво.

От думите му стана ясно, че иновациите в икономиката ще са моторът, който ще носи допълнителни конкурентни предимства.

"Преди 20 години в КЦМ започнахме да работим и преди 5 години внедрихме една от най-иновативните технологии в света – вместо да редуцираме оловния оксид с въглерод и да получим металът олово и въглероден двуокис, от който всички в момента се оплакваме, използвахме втория метод за получаване на олово – редуцирахме оловния окис с оловен сулфит, който се съдържа в рудата и получихме олово и серен двуокис, от който се произвежда сярна киселина, един от най-употребяваните химикали в света… Успяхме да увеличим добива на основни и остатъчни продукти от суровините ни. Имаме най-съвременния завод за производство на олово, като намалихме с 20 пъти ползваната енергия", посочи Цонев.

В унисон със "зелените цели"

По време на конференцията големи компании посочиха конкретни свои цели, които са в унисон със "Зелената сделка" на ЕС и са гаранция за производство на "зелена енергия". Иван Градинаров от "Аурубис" заяви, че предприятието си е поставило за цел да задоволява половината си нужди от електроенергия от такава произведена от ВЕИ до 2050 г. Компанията вече изгради фотоволтаичен парк в близост до производствената си база, но той покрива само 2.5% от общата консумация на година.

"Последните месеци цените на тока са доста високи. Тази тенденция ще се запазва, като по отношение на устойчивото развитие на компаниите е много важно те да си осигурят източници. Особено за енергоконсумиращо производство като нашето", обясни Градинаров. Той каза още, че в момента в компания от групата в Хамбург се провежда експериментално захранване на анодна пещ с водород за гориво. Ако този опит бъде завършен успешно, нищо чудно тази технология бързо да се приложи и в България.

По време на дискусията Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди прешъс металс" и изпълнителен директор на златодобивната компания за България сподели, че за него трансформация означава промяна от едно състояние в друго, а устойчивостта определя, че няма връщане назад.

"Именно това постигнахме ние, когато преди 17 години от едно банкрутирало предприятие изградихме лидер в иновациите в световната минна индустрия", каза Гърков. Той даде пример с Австралия, където получаването на разрешение за добивна дейност отнема максимум 3 месеца, а в България този период е 17 години. Въпреки това "Дънди" успя да отвори първия рудник у нас след 40 г., Ада Тепе край Крумовград. Междувременно внедри смарт център за дистанционно управление на минните дейности, автономен подземен дрон и намали консумацията си на енергия при флотационните процеси 10 пъти. Последната иновация, чиито тестове са завършили наскоро, е за автономна 45-тонна машина, която да работи без водач в рудника.

За Доминик Хамерс, изп. директор на групата "Геотехмин", която управлява над 20 дружества с общо 4000 служители, устойчива трансформация е да разбереш как твоят бизнес въздейства върху околната среда, хората и икономиката. И как да направиш така, че бизнесът да продължава да го има.

"Нямаме специална стратегия за устойчивост, но балансът между екология, икономика и общество винаги е бил в центъра на нашата работа. Това не е нещо еднократно, а нещо, което се прави постоянно. Може би не трябва да говорим за трансформация, а за устойчив напредък", смята Хамерс.

Той даде пример с инвестиция, направена още през 2009 г. в рудник "Елаците". Неговата пълна автоматизация намалява с 4300 т емисиите СO2, много преди това да стане приоритет на ЕС. В момента групата инсталира две фотоволтаични централи върху покривите на сервизните бази ProAuto на Геотрейдинг АД в София и Етрополе.

Бисерка Янева, директор Човешки ресурси в "Асарел Медет" изтъкна, че за последните 20 години компанията е инвестирала 1.4 млрд. лв. в седем различни направления. Заради изключително ниското съдържание на мед в рудата (0.27% при средно за сектора около 0.5 и 1%) те са принудени постоянно да внасят и внедряват нови технологии, защото иначе ще загубят ефективност и конкурентоспособност. Дори през миналата пандемична година и занижената икономическа активност са вложени 75 млн. лв. инвестиции. Така през годините компанията е спестила 45% емисии от минните превозни средства. С модернизацията в обогатителната фабрика са намалени с 15% разходите за електроенергия на флотационната фабрика.

Кредитни продукти ще помагат за прехода в икономиката

Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Цветанка Минчева от своя страна обяви, че банката разработва кредитни продукти, които подпомагат малкия и средния бизнес в прехода към въглеродно неутрална икономика. По думите на Минчева, днес финансовите институции трябва да познават въглеродния отпечатък, оставян от техните клиенти и дори да не желаят, понасят риска от климатичните промени. Затова и догодина ще се проведе първият стрес тест върху финансовия сектор за устойчивостта му на фона на климатичните промени.

"Скоростта, с която промяната се случва, е огромна и продължава да се ускорява. Не се променя само някакъв аспект, а целият ни бизнес модел, като само за последните 10 години банковият сектор може би се е променил повече, отколкото за последните 100 или 500 години", каза още Минчева.

Сега ролята на банката е не само да е до клиентите, когато правят своите инвестиции, не просто да участва в съставянето на плановете им, но да работи заедно с тях в проектирането на трансформацията. И в същото време да полага усилия да поддържа устойчивост в собствената си дейност в прехода към въглеродна неутралност. Като пример Минчева посочи, че в момента повече от 90% от операциите, които банките осъществяват, се инициират от човек или организация, които не се намират в банков клон.

Общините ще усвояват европари с общи проекти

Едва от 2013 г. държавата видя ролята на общините да привличат и задържат инвеститори и те могат да връчват сертификат клас В, каза изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Тя побърза да уточни, че този инструмент не е особено привлекателен и досега са връчени едва 10 сертификата. Индустриалните зони в Пловдив и Шумен обаче са свидетелства, че местната власт може да привлича и задържа инвеститори.

Георгиева изтъкна, че над 7 млрд. лв., или над половината от предвиденото по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС ще бъдат за общинска инфраструктура и местните власти започват да се готвят за това. Според новите изисквания за еврофинансиране е необходимо да кандидатстват поне 3 общини в сътрудничество с бизнеса. Георгиева посочи, че в Северна България вече се създават партньорства от 5 и повече общини.

"Общината изпълнява много важна балансираща роля при предлагането и търсенето на труд, а задържането на хора е много важно за привличането и на инвеститори", каза социалният зам.-министър Иван Кръстев.

Над 1.2 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост ще се реализират от социалното министерство, припомни Кръстев. Един от големите проекти в плана е платформа за дигитално обучение. Той е за над 327 млн. лв. и до 2026 г. трябва да осигури обучение на 500 000 души, което е 1/6 от работещите.

"Целта е да покрием всички сегменти, първо хората с нулеви дигитални компетенции, защото опасността е да се озовем пред цифрова пропаст – малцина супер квалифицирани, с дигитален профил, и маса неумеещи да боравят с цифрови технологии", каза зам.-министърът.

И добави, че средствата по Програмата за развитие на човешките ресурси в новия програмен период са значително повече – над 2 млрд. лв.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.