Бизнесът е против държавна агенция да върти консултантски услуги

Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се обявиха против Агенцията за малките и средните предприятия да влезе в бизнеса с консултантски услуги. Това предвиждат промени в Закона за малките и средните предприятия. Техен автор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

 

Според предложените промени агенцията получава право да събира такси за предоставените от нея консултантски услуги на бизнеса. Според двете бизнес организации обаче тази възможност поставя в неравностойно положение частни консултанти, които не получават финансиране от държавата, за разлика от агенцията, която е на държавна издръжка.

 

Промените предвиждат агенцията да предоставя срещу заплащане услуги в сферата на "информационното обслужване на малките и средни предприятия, извършване на пазарни, маркетингови и др. бизнес проучвания", както и "услуги по цялостно консултиране на малките и средни предприятия във връзка с осъществяване на износ, включително оказване на съдействие за реализиране на износа в съответната страна".

 

Според БСК и БТТП приемането на подобни разпоредби ще създаде условия за нелоялна конкуренция на агенцията със специализираните в сферата организации и фирми.

 

"С извършването на бизнес услуги от държавна структура, която е финансирана с публични средства и която осъществява конкурираща дейност с фирми или неправителствени организации, се нарушава принципа на равнопоставеност на субектите и се поставя в привилегировано положение спрямо последните", се посочва в становището на БТПП. От своя страна от БСК допълват, че законовото регламентиране на таксите на практика ще представлява "ненужен "еталон" на цените на пазара на консултантски услуги".

 

Според БСК възможностите за консултации, проучвания и услуги от страна на ИАНМСП трябва да бъдат ограничени до специфични области, в които останалите играчи на пазара на консултантски услуги не могат да се реализират. Като пример са дадени общините, регионални камари и клъстъри. Резултатите от такива проучвания обаче да са публични и общодостъпни без заплащане на такса за всички компании от съответния сектор, иска БСК.

 

Предложението на БТПП пък е агенцията да възлага с договор изпълнението на подобни услуги на бизнес организации. "Така ще се осъществи ефективно използване на публичните средства и избягване на нелоялна конкуренция", смятат от палатата.

 

От самата агенция уточниха, че проектът е работен, а становищата на двете организации ще бъдат взети предвид и ще се анализират, след което ще бъде направено и широко обществено обсъждане.

 

Двете бизнес организации подкрепят идеята в закона да се разпишат по-прецизни критерии за микро, малко и средно предприятие, както и приемането на промени в посока въвеждане на мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес. Сред идеите за подобни мерки са например печалбата, която компаниите реинвестират в иновации, да бъде освободена от корпоративен данък, но при условие че се намери приемливо определение за иновации.

Споделяне

Още от Бизнес