Бизнесът е срещу бързия ръст на заплатите

Не може производителността на труда да се покачва само с 1.7%, а възнагражденията - с 11%, твърди БТПП

Бизнесът е срещу бързия ръст на заплатите

Бизнесът за пореден път се обяви срещу бързите темпове на нарастване на заплащането на работещите у нас. Възнагражденията за труд не трябва да се увеличават с процент, по-висок от производителността, смята Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Предварителните данни на Евростат за производителността на труда показват, че у нас тя е нараснала с 1.7% през 2017 г. спрямо 2016 г. Така България се класира на 9-о място по увеличение на производителността на труда сред държавите от ЕС, съобщи БТПП. Средно за целия съюз ръстът е 0.8%. Преди нас с по-висока производителност са страни от Централна и Източна Европа – Естония, Литва, Румъния, Латвия, Полша, Чехия, Словения, Унгария.

Страната ни обаче e сред лидерите по ръст на заплати, отбелязва бизнес организацията. За последната година данните показват, че разходите на работодателите за труд само в частния сектор нарастват с 11% спрямо 2016 г. В основната си част на разходите за труд са предимно заплати, които формират около 81%, а останалите са вноски за социални и здравни осигуруровки и данъци (около 19%).

Единствено Румъния има по-голям ръст по отношение разходите за труд в ЕС през 2017 г. – 12.9%.

"Производителността на труда и разходите за труд не се движат успоредно, а напротив, те са в съотношение 6:1. В своите позиции БТПП нееднократно е отбелязвала, че е важно темповете да се движат паралелно нагоре и да няма дисбаланси", гласи позицията на бизнес организацията.

Влияние върху ръста на разходите за труд оказва и административно наложената минимална заплата от 510 лв. през 2017 г., която бе увеличена с 11% спрямо 2016 г. Осигуровките също бяха увеличени с 1 процентен пункт и това даде отражение също в нарасналите разходи за труд, припомнят от БТПП.

Палатата припомня, че средната работна заплата в края на 2017 г в страната. достигна 1095 лв., а за София надвиши 1476 лв. Най-висок ръст в заплащането през 2017 г. се отчита в следните сектори: операции с недвижими имоти, административни дейности, образование, търговия, производство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?