Бизнесът готов на стачка заради 60% скок на такса пренос на газ

Според БФИЕК това ще е шок за пазара и блокира алтернативния на руския внос

Бизнесът готов на стачка заради 60% скок на такса пренос на газ

Промишлените потребители на природен газ в България са недоволни от подготвяна промяна в тарифите за пренос на суровината от 1 октомври 2016 г., която по техни оценки ще доведе до повишаване на този вид такси с 60 на сто, ще предизвика шок на вътрешния пазар и ще блокира алтернативите за внос на синьо гориво, различно от руското. Ако не се спре въвеждането на новия модел, бизнесът заплашва със стачки по подобие на вече проведените през юни 2015 г. заради поскъпването на тока.

Това се посочва в писмо на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) до директора на газовия оператор "Булгартрансгаз" Георги Гегов и до енергийния министър Теменужка Петкова, разпространено в понеделник.

То е по повод публикуваните от "Булгартрансгаз" за публично обсъждане нови тарифи за преноса на суровината, които въвеждат различни стойности за различните входно-изходни точки на газотранспортната ни мрежа, според времевия отрязък и изисквания за капацитети и прогнози.

Според бизнеса газовият оператор не е спазил и законовите изисквания за предварително оповестяване на проекта за тарифи, не е представил и разчети за 2018 г., което пречи на предприятията да си направят планирането.

Организацията критикува "Бултаргрансгаз", че не е представил сравнителен анализ на избрания матричен модел за разпределение на своите разходи спрямо другите възможни модели, съобразени със спецификата на българския газов пазар. Липсва и оценка за въздействието на избрания нов тарифен модел върху пазара, ползвателите на мрежата и клиентите на природен газ, но независимо от това операторът възнамерява да пристъпи към въвеждането му от 1 октомври 2017 година, без реална представа за ефекта и последствията, посочват от БФИЕК.

В момента клиентите на "Булгартрансгаз" плащат такса единствено върху реално пренесените обеми природен газ, но операторът иска вече само 10% от разходите да се изчисляват върху реално пренесените количества, а останалите 90% - на базата на прогнози при резервирането на капацитет за поне 20 месеца напред във времето.

Според федерацията потребителите на природен газ не само нямат възможност да прогнозират за такъв дълъг период нужните им обеми, тъй като са силно зависими от пазарите си, но и няма логика операторът да иска да му се плаща 90% от резервирания капацитет на мрежата му, която работи една с 30% от възможностите си. 

Това че няма прогнозни цени за 2018 г. пък означава, че индустриалците ще са принудени да заявяват на сляпо капацитети. "Това не само противоречи на всякаква търговска и пазарна логика, а също така прави невъзможно изготвянето на различни модели за остойностяване и избор на комбинации от капацитетни продукти, които желаем да резервираме, и по този начин ни натоварва с допълнителна финансова тежест", се казва в писмото на председателя на БФИЕК Константин Стаменов.

Според предварителните оценки на бизнеса, новият тарифен модел ще повиши с 60 процента разходите му за пренос на газ, което ще предизвика сериозен ценови шок на пазара. Организацията смята, че избраният от "Булгартрансгаз" ценови модел дава възможност на оператора произволно да си разпределя приходите по отделните входни и изходни точки от мрежата така да улесни или затрудни вноса/износа на природен газ към/от България. От БФИЕК са установили, че подготвените цени за достъп до точките на междусистемно свързване спомагат износа на местния добив от България към съседните страни, а затрудняват, чрез значително поскъпване, вноса на природен газ от алтернативни на руския газ източници.

До момента единствените алтернативни доставки от внос на природен газ извън закупувания от "Газпром Експорт" се извършваха от Гърция на месечна база, припомня федерацията и сравнява действащите цени за виртуален обратен поток и пренос през преносната мрежа, и прогнозните цени за месечен капацитет (ГИС Кулата/Сидирокастро и Изходна зона България) и цена за пренос за 2018 г. Така още през януари догодина се очаква увеличение на разходите с 60%, което изцяло ще блокира единствения към момента реален алтернативен източник на газ, пише в писмото.

В него се посочва още, че за вноса на газ от Румъния чрез интерконектора Русе Гюргево се предвижда увеличение на разходите от 47%. При износа на български природен газ от местен добив към Гърция се предвижда намаление от 22% спрямо сегашните разходи.

Организацията настоява "Булгартрансгаз" да не въвежда входно-изходния тарифен модел на 1 октомври 2017 година преди изготвянето и публичното обсъждане на подробен анализ на спецификата на пазара, натовареността на газопреносната мрежа и ефекта върху пазара от новата тарифната структура. Според БФИЕК също така е задължително провеждането на тестов период преди реалното прилагане на новите тарифи, за да може всички ползватели и крайните клиенти да бъдат коректно и подробно информирани и подготвени за променения тарифен режим.

"В противен случай ще сезираме всички компетентни органи за монополните ви действия, пряко застрашаващи конкурентността на българската индустрия и имаме готовност за незабавни стачни действия", завършва писмото.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?