Бизнесът и образованието не са готови за дуалното обучение

Бизнесът и образованието не са готови за дуалното обучение

Бизнесът и образованието не са готови за дуалното обучение. С обучението чрез работа са запознати едва една пета от работодателите и 30 процента от професионалните училища, показва проучване на Българската стопанска камара.

Две трети от учителите са скептични към въвеждането на дуалното обучение като основни пречки, според тях, са незаинтересоваността на работодателите, както и финансирането на новата образователна форма. Всеки втори преподавател е песимист заради липсата на мотивация у учениците.

Изводите от проучването показват, че се задълбочава разминаването между търсената и предлаганата квалификация на пазара на труда.

Открояват се над 200 дефицитни професии, сред които техници, монтьори, оператори на машини, а приемът на учениците в професионалните училища не отговаря на потребностите на икономиката.

Работодателите и учителите са единодушни, че предприятията трябва да участват при изготвянето на учебните планове, по които се извършва дуалното обучение, както и че то трябва да започне пилотно само за професии, за които има условия в даден регион.

Споделяне

Още от България