Бизнесът иска да отпаднат финансовите одити на малките фирми

Бизнесът иска да отпаднат финансовите одити на малките фирми

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е недоволна, че в данъчните закони за догодина не е включено нейното предложение да отпадне задължението за одитиране на годишните финансови отчети на малките фирми.

Това става ясно от писмо на асоциацията до финансовия министър Владислав Горанов.

Още през юни работодателите сигнализираха за проблема. Според тях в Закона за счетоводството под "лобистки" натиск е вкарано задължението за одит на малките дружества.

"Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети", смятат работодателите.

Те предлагат редакция на чл. 37 от Закона за счетоводството, така че да се разшири кръгът от малки предприятия, които са изключени от задължението за независим финансов одит. В момента изискването важи за дружества с балансова стойност на активите от поне 2 млн. лв. и нетни приходи от продажби от най-малко 4 млн. лв., докато бизнесът предлага праговете да се качат съответно на 4 млн. лв. и 8 млн. лв.

Работодателите критикуват и текста, според който акционерните и командитните дружества са длъжни да одитират отчетите си независимо от големината на фирмата, а само по силата на правната си форма.

"Вместо намаляване на административната тежест и усъвършенстване на регулаторната рамка закона поставя изисквания непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия. Цялостна политика на ЕС е да се предвиждат мерки за подобряване на условията, при които оперират малките и средни предприятия", твърдят в писмото си до Владислав Горанов работодателските организации.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?