Бизнесът най-сетне ще поеме част от административното обслужване

Бизнесът най-сетне ще поеме част от административното обслужване

Най-късно до май-юни тази година трябва да се изготви анализ за проблемите в административното обслужване, в който да се посочат излишните и дублиращите се разрешителни и лицензионни режими, както и онези процедури, които трябва да бъдат облекчени за бизнеса. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в петък след заседание на Съвета за икономически растеж (СИР). В съвета участват представители на големите бизнес и работодателски организации.

Въпросният анализ ще бъде изготвен от Консултантската служба за чуждестранни инвестиции към Световната банка (FIAS), която вече е запозната с досегашната работа в България по проблемите на административното обслужване. В доклада трябва да бъдат набелязани дългосрочни мерки за премахването на ненужните лицензионни и разрешителни режими, както и да се прецени кои от тях да се прехвърлят на бизнеса и на браншовите организации, допълни Овчаров. Той обаче не можа да се ангажира със срок кога реално ще отпаднат излишните процедури, нито кога бизнесът ще поеме част от режимите, за което организациите настояват още от 2000 г.

В момента бъркотията с разрешителните режими е огромна, заяви министърът. Това не било само по вина на българската държавна администрация, но и защото в Европейския съюз вървят процедури както по отпадането на някои изисквания за бизнеса, така и по въвеждането на нови директиви.

Отделно ще се изготви план за крактосрочни действия в сферите, където административното обслужване е уредено законодателно, но има известни проблеми с ефективното му прилагане, допълни Овчаров. По думите му бързите мерки за подобряване на процедурите ще бъдат предприети след следващото заседание на СИР през април.

Целта на бъдещия анализ е да се преустанови практиката проблемите с административното обслужване да се решават на парче и сегашният мъртъв Закон за аадминистративното обслужване да стане работещ, коментира Овчаров. Той допълни, че различното този път ще е активното участие на бизнеса в разработването на мерките за оптимизиране на чиновническите услуги, а не както досега в работна група различни министерства да си разменят идеи.

Като важен проблем в момента Овчаров отбеляза липсата на единна и леснодостъпна система за публикуване на всички административни решения на министерства, общини и други държавни институции.

Сега има много административни процедури без крайни срокове, посочи Борислав Борисов от Съюза за стопаска и гражданска инициатива. Той даде за пример  патентното ведомство, където липсва срок за регистрация. Така иноватор може да чака с години, за да започне бизнес, без да може да протестира забавянето и да има санкция за институцията. Същото се отнася и за случаите, когато за определена процедура има срокове, но те не се спазват от чиновниците. Тогава също липсва законова възможност за наказание за немарливите държавни служители.

Като друг проблем Борисов очерта липсата на единни критерии за тълкуване на определени казуси от административните структури. Има случаи, когато данъчни от различни региони по един и същ проблем, касаещ дори субекти на една и съща фирма, веднъж се произнасят в полза на компанията, друг път ги ощетяват, посочи той. Неговото предложение е за въвеждането на стандарт за търкуване на възникналите вече и съответно новите казуси в административното обслужване.

Бизнесът поиска и рязко съкращаване на времето за регистрация на фирмите, което в момента отнема средно 27 дни за старт на дейноста им.

Представиха ми се най-различни практики в Европейский съюз, някои от които звучат чак нереално – като два часа за регистрация, коментира Овчаров. Разглеждаме всички възможности за намаляване на регистрацията, допълни той. Може дори да регистрираме от Министерството на икономиката десетина фирми и като дойдат крупни чуждестранни инвеститори, да им ги даваме направо, пошегува се министърът. Насериозно обаче той съобщи, че вече е внесен за разглеждане проектозаконът за изваждане на фирмената регистрация от съда.

Споделяне

Още от Бизнес