Бизнесът обяви предизборните програми за необосновани

Предизборните програми на партиите, състезаващи се за гласовете на хората в предстоящите парламентарни избори, не предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите с монополите, за създаване на работни места, за реформи в здравеопазването, пенсионното осигуряване и образованието и дори съдържат вредни идеи. Това смятат повечето членове на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), според проведено сред тях проучване, обявено във вторник.

 

Анкетата е проведена на 25 и 26 април и събира становището на бизнеса по обявените от различните партии икономически ангажименти, ако влязат в следващия парламент. Според крайните резултати 53% от запитаните предприемачи смятат, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.

 

По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет. Само 5 на сто от представителите на бизнеса смятат, че е посочено кок ще стане разкриването на нови работни места.

 

Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).

 

Според фирмите ако се вдигнат преките данъци и ДДС, ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета, а 2 процента са на мнение, че така ще се увеличи корупцията.

 

Предприемачите определят като вредни за бизнеса идеите за диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците. Бизнесът критикува общите обещания в предизборните кампании, които не дават конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им. Фирмите осъждат идеите за национализация, както и обещанията за бърз растеж на доходите като ангажимент за минимална заплата от 1000 лв., които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.

Споделяне

Още от Избори 2013