Бизнесът очаква умерен ръст от 3-4% на продажбите догодина

Васил Велев, сн. БГНЕС

Бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 година. Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с липсата на подготвена работна ръка. Това сочат резултатите от традиционната анкета сред фирмите - членове на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

“Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев.

Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. “Тези нагласи може да не се сбъднат предвид очакваната политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с 3 дни през годината“, коментира Велев.

В същото време анкетата показва, че всеки втори работодател смята, че размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лева, а не да се увеличава на 460 лева.

Представители на бизнеса направиха и анализ на изминаващата 2016 г. Като неуспешни бяха определени реформите в здравеопазването, съдебната система, сектор “Сигурност“.

“Недостигът на работна ръка излиза като основен проблем за бизнеса, който по своята острота вече надминава корупцията и административните прегради като бариери за развиване на стопанска дейност“, посочи Велев.

Фирмите-членове на АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите в няколко сектора - осигуряване на човешки ресурси с необходимите компетенции в професии, търсени от приоритетни индустриални сектори; ограничаване на намесата на държавата на пазара на труда чрез определяне на минималната заплата, минималния осигурителен доход и добавки за натрупан стаж; въвеждане на принципа “Замърсителят плаща“ при определянето на такса “Битови отпадъци“; меморандум за нови ВЕИ-централи и развитие на енергийната борса; развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръхрегулациите и др.

АИКБ отпразнува в понеделник своята 20-та годишнина.

От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес, броят на членовете ѝ се е увеличил близо 12 пъти. Така по настоящем тя обединява над 10 000 компании и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души.

Асоциацията представлява браншови организации от 65 икономически дейности, като по този показател е най-представителната работодателска организация в България. Водена от принципа да бъде в помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от регионални камари, които към момента обхващат 171 общини – критерий, по който отново организацията е най-представителна на национално ниво.

Споделяне

Още от Бизнес