Бизнесът отчита влошаване във всички стопански сфери без услугите

Бизнес анкетите на НСИ, проведени през юни, отчитат спад на общия показател на бизнес климата с 1.1 пункта в сравнение с май. Показателят "бизнес климат" регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите, съобщиха от института в петък. Това са най-лошите данни за бизнесклимата в последните десетина години.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през юни се понижава с 2.7 пункта спрямо предходния месец. Мненията на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията в момента и очакванията им за следващите шест месеца са по-песимистични. Продължава свиването на производствената активност и на поръчките за местния пазар и за износ. Същевременно по-песимистични са и очакванията за дейността през следващите три месеца.

Мениджърите продължават да посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. По отношение на продажните цени, в по-голямата си част те предвиждат намаление.

Поради леко увеличения песимизъм на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, съставният показател за бизнес климата в отрасъла се понижава с 0.9 пункта в сравнение с май. Строителната активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки - като недостатъчна. Данните от бизнес анкетата сочат, че не може да се очаква съществено активизиране на строителната активност през следващите три месеца, което е съпроводено и с песимистични очаквания по отношение на персонала.

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения остават основни проблеми за строителните предприятия, а през последните месеци се отчита и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Очакванията в сектора са, че ще продължи намаляването на продажните цени.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" е с 0.7 пункта под равнището си от май, което се дължи на по-умерените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение обемът на продажбите през последните три месеца се е намалил, като очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца клонят към запазване на сегашното равнище. .

През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 1.5 пункта в сравнение с предния месец поради малко по-добрите оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно търсенето на услуги се оценява като намалено през последните месеци. Очакванията за следващите три месеца са по-малко оптимистични в сравнение с май.

Споделяне

Още от Бизнес