Бизнесът отделя най-много време за плащането на данъци у нас в целия ЕС

Данъчната ни тежест обаче е сред най-ниските

Бизнесът отделя най-много време за плащането на данъци у нас в целия ЕС

Бизнесът у нас отделя най-много време за плащане на данъци спрямо останалите 28 страни в Европейския съюз плюс Норвегия и Исландия (ЕИП). В същото време обаче страната ни е шеста по най-ниска данъчна тежест.

Това сочи десетият годишен доклад "Плащане на данъци" на "ПрайсуотърхаусКупърс" (PricewaterhouseCoopers -PwC). При изчисляването на тежестта и времето е използван модел, който включва средно голяма компания, регистрирана от граждани на съответната държавах с дейност само на нейна територия. Когато се измерва времето, необходимо за плащане на данъците, се включва попълването на формуляри, обработката от администрацията и плащането им, както и възстановяването на внесен данък, обжалване и ревизии.

Средно около 423 часа (52 работни дни) годишно са били нужни на средно голяма фирма у нас, за да бъде изрядна към данъчните. Въпреки че държавата ни остава шампион по губене на времето на бизнеса, през 2015 г. е отчетено леко подобрение спрямо предходната година. През 2014 г. са били нужни 450 часа на бизнеса да си плати данъците.

Подобрението се дължи на въвеждането на електронните системи в администрацията. От началото на миналата година Националната агенция за приходите (НАП) даде възможност данъчните декларации да се подават по интернет чрез безплатен персонален идентификационен код (ПИК), а не само с електронен подпис.

Статистиката показва, че за осем години времето за плащане на данъци се е свило с 30%. През 2007 г. са били необходими 616 часа. Най-много време в момента се отделя при плащането на всички видове данъци, свързани с труда – 226 часа. Този показател през миналата година се е подобрил с 30 часа и именно от него идва цялостното подобрение на времето.

Подобрение при данъчните дейности, свързани с потреблението - ДДС, акцизи, мита и др., през 2015 г. почти няма. Исторически погледнато обаче, има огромна разлика между сега и 2007 г. В момента бизнесът пести близо 100 часа спрямо осем години по-рано. При корпоративните данъци (само данък печалба) страната ни се намира на сравнително предни позиции в ЕС, като процесът отнема едва 32 часа. В Естония са 20 часа, Румъния – 25, а в Литва – 28 часа.

Пряката данъчна тежест за фирмите в България е 27%, като най-голямата част се пада на данъците върху труда. Преди нас са само Ирландия, Дания, Кипър, Люксембург и Хърватия.

Средното ниво на тежестта в ЕС и ЕИП е около 40%, като най-много е в Италия (64.5%), Франция (62.7%), Белгия (58.4%) и Австрия (51.7%).

Спрямо другите страни на Балканите България е сред страните к най-ниска данъчна тежест. Преди нас е единствено Македония с едва (12.9%). Най-високи данъци бизнесът плаща в Гърция (49.6%), следвана от Румъния (42%), Турция (40.9%) и Сърбия (39.7%).

Споделяне

Още от Бизнес