Бизнесът плаща такси равни на данък печалба

Опасна тенденция е увеличаването размера на таксите, заяви в предаването "Бизнесът" на БТВ Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара (БСК). За 2005 г. сумите, плащани от бизнеса за такси, достигат 830 млн. лв., т.е. почти се е изравнил с прихода от данък печалба, което ги превръща в допълнителен налог, обясни Данев.

Така за бизнеса става изключително тежко да осъществи сериозен растеж през следващите години, допълни шефът на БСК. По данъчна тежест България е на второ място след Словения, обясни той, но допълни, че в Словения средният доход е почти 7 пъти по-висок от дохода на зает в българската икономика.

Подобно е положението и с осигурителните вноски - там България е на трето място по тяхната тежест след Гърция и Холандия. Според Данев политическият елит трябва да се замисли за радикална промяна в данъчната и осигурителна система така, че да осигури един бърз растеж на икономиката, за да може България да се доближи до европейските стандарти.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: