Бизнесът поиска софтуер да оценява офертите при обществените поръчки

Бизнесът иска ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това заяви Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на форума “Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация “Прозрачност без граници“.

Това е възможно с промени в Закона за обществените поръчки и компютъризиране на информацията за търговете.

Участниците във форума са на мнение, че тръжните комисии са некомпетентни. Според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях.

Необходимо е да има представители на браншовите организации, каза Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е “Трансперънси Интернешънъл”. Браншовите организации са на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение.

Участниците предложиха още създаването на бяла книга на добрите фирми и “черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание.

Споделяне

Още от Бизнес