Бизнесът предлага различни варианти за изчисляване на данък "уикенд"

Бизнесът предлага различни варианти за изчисляване на данък "уикенд"

Данък "уикенд" да се начислява при ползването за лични нужди на фирмени активи със стойност над 50 хил. лв. и дружествата да могат да избират дали да връщат данъчния кредит по фиксирана пропорция или да водят документация за степента на експлоатацията на служебни активи за други цели и после да им се изчисляват дължимите суми. Това предложиха на финансовото министерство четирите национално представени работодателски организации – Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Те изпратиха на Владислав Горанов декларация, в която посочват, че изпитват затруднения със сегашните указания на приходната агенция за определяне на т.нар. данък "уикенд", които позволяват широко субективно тълкуване и селективно прилагане от страна на данъчните власти. В същото време бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчно задължените лица, аргументират искането си за отмяна на сегашните правила и широко обсъждане на нов начин за изчисляване на данъчния кредит, който да се връща от фирмите при използване на фирмените активи за лични цели.

Според бизнес организациите в обхвата на облагането трябва да влязат само активи над 50 хил. лв за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предложеният праг постига оптимален фискален ефект, без да създава значителна административна тежест за бизнеса и органите на НАП. Сложният механизъм на проследяване на степента на използване, определяне на пропорция на лично ползване и формиране на данъчна основа при различни хипотези, трябва да се прилага само за активи със значителна стойност, смятат работодателите.

Те предлагат фирмите да могат да избират как да се изчислява данъкът.

Единият начин е да има законодателно определена (фиксирана) пропорция по отношение на данъчния кредит (ДК) при едновременно използване на актива за нуждите на независимата икономическа дейност  и за лични нужди. Така фирмата ще може да приспадне данъчния кредит за актива и за всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка, като прилага фиксирана в закона пропорция определяща размера на полагащия се данъчен кредит. При тази опция фирмата няма да е длъжна да следи, документира и доказва използването на актива, освен принципното положение, че е свързан с независимата му икономическа дейност.

Другият вариант е избор на документиране на непрекъсната база на степента на използване на активите фирмата ще получи право незабавно да приспадне пълен или частичен данъчен кредит за актива и всички други стоки и услуги, свързани с неговото използване и поддръжка по общия ред на Закона за ДДС. Тогава фирмите ще представят графиката за използване на фирмения активи през декември и така ще им се начислява дължимия ДДС върху сумата на направените преки разходи, свързани с личното ползване, за които е ползван данъчен кредит.

Според бизнеса е необходимо да се въведе и механизъм за облагане на отчетените разходи за лично ползване с данък върху разходите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Така дружеството ще плати данък, който е еквивалент на корпоративния данък от 10 %, така че личното потребление ще бъде обложено с пряк данък (облагането ще става на ниво дружество). Едновременно с това на основание чл. 206, ал. 1 ЗКПО – разходът за лично ползване ще бъде признат за целите на определянето на данъчния финансов резултат и облагането с корпоративен данък.

Ако личното ползване се облага на ниво дружество, а не като доход на физическите лица, изглежда напълно оправдано изключването му от облагане с осигуровки (социални и здравни). За целта бизнесът предлага да има изрична/и законова/и промени, регламентиращи освобождаване от задължение за внасяне на осигуровки за частта на личното ползване.

Описаният модел на облагане с преки данъци изглежда обществено най-приемлив от гледна точка на простота и администриране, като едновременно постига принципната цел за разумно данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи при балансиране между интересите на фиска, бизнеса и работниците, смятат работодателите.

Те настояват за спешна среща в финансовия министър по техните притеснения и предложения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?