Бизнесът пришпори депутатите за частните съдия-изпълнители

От шест изпълнителни съдебни листове срещу длъжници, само един се привежда в действие, сочат данни от проучване на ефективността на съдебната система. Те бяха оповестени от председателя на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев, на дискусия за спешната нужда от въвеждането на частно принудително събиране на фирмените вземания.

Четирите най-големи работодателски организации в България - БИБА, БСК, БТПП и СРБ, настояха във вторник парламентът да не отлага приемането на закона за частното изпълнение и на поправките в Гражданско процесуалния кодекс, които ще въведат частните съдия - изпълнители.

Общо на 30 млрд. лв. възлиза междуфирмената задлъжнялост в България към момента. Размерът ѝ още не е проблем за икономиката, но при средногодишен ръст през последните години от 20 % и прогнозирано увеличение с 12 на сто през 2005 г., ако не започне събирането на сумата, може да се стигне до стагнация, коментира Данев.

От посочената сума 7 млрд. лева са просрочените фирмени задължения.

Те не могат да бъдат събрани, заради незаинтересоваността на съдия-изпълнителите да работят в полза на кредиторите. Държавните служители си получават заплатата от 600-700 лв., независимо дали да вкарали и един лев в сметката на фирмата, която е извадила изпълнителен лист срещу длъжника си. Нямат допълнително възнаграждение, ако съберат някакъв размер от вземанията му, нито пък санкции, ако действат в ущърб на борчлията, каза шефът на БСК. Не е нормално съдия-изпълнителят да се явява арбитър в спора между длъжници и кредитори. Това трябва да се промени, защото когато няма ефективно принудително изпълнение, се обезсмислят всички останали етапи от правораздавателната ни система, заяви Данев.

Възможността на фирмите да събират вземанията си влияе пряко върху бизнес климата на страната, каза и Андрияна Сукова-Тошева, изпълнителен директор на Българската международна стопанска асоциация ( БИБА). Липсата на частно принудително изпълнение е основният фактор, който пречи на България да заеме още по-челни позиции в класацията на страните със свободна пазарна икономика, допълни тя. Въведе ли се, то ще има пряк ефект върху инвестиционния климат на страната ни, а и върху икономиката, защото в нея ще се влее ново финансиране, коментира шефът на БИБА.

Проекти на закони за частното изпълнение и за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс бяха внесени през есента на 2004 г. в Народното събрание. Те предвиждат замяната на държавните съдия-изпълнители с частници, на които кредиторите да заплащат такса, за да събират дълговете им от борчлии, като при постигнати резултати ще получат процент върху върната сума. От 20 до 70 на сто върху осигуреното вземане могат да стигнат възнагражденията на частните съдия-изпълнители, сочи практиката в Холандия и в Белгия.

Каква ще е българската регламентирана тарифа ще реши Министерски съвет, след като парламентът приеме двата законопроекта, допълни Валери Димитров, председател на икономическата комисия в Народното събрание. По думите му, в най-добрия вариант това ще стане в края на април.

Поели сме ангажимент до края на мандата ни да одобрим радикалната реформа в принудителното изпълнение, каза Димитров.

Тя предвижда до три години след влизането в сила на Закона за частното изпълнение процедурите да се движат само от частници. В този бизнес ще останат само предприемчиви и отговорни хора, готови да поемат рискове за милиони левове и да печелят от това, каза Валери Димитров. Браншови регионални камари ще следят етични ли са частните съдия-изпълнители.

За да е ефективна работата им обаче, трябва да се създаде единен регистър на недвижимото имущество в България, за да могат да се следят активите на длъжниците. В момента, при наличието само на общински регистри, не е проблем да се прехвърли собственост в друго населено място и да се заблуди системата или най-малкото процедурата по изпълнението да се върне в начална фаза, коментира Димитров.

Да се надяваме, че здравият разум ще надделее над здравите сили, допълни шефът на парламентарната икономическа комисия. По думите му само обременеността на сегашното съсловие на съдия-изпълнителите, което има лоби в Народното събрание и е без партийна окраска, може да попречи на приемането на законопроектите. Иначе всички парламентарно представени политически сили били за въвеждането на частното принудително изпълнение.

Според Димитров, отлагането на реформата дори с една година би било фатално не само за бизнеса, но и за държавността. Тя рухва, само 10 на сто от таксите се събират в момента, подкрепи тезата му и Божидар Данев. При частното изпълнение, освен че ще нарасне събираемостта на вземанията, но и с 3 до 4 пъти по-бързо ще се извършват самите процедури, посочи шефът на БСК.

Според Валери Димитров, при утвърждаване на новата система за принудително изпълнение е възможно от услугите ѝ да се възползва и държавната администрация за събиране на данъци и осигуровки. Засега обаче това ще продължава да прави Агенцията за държавни вземания.

Споделяне

Още от Бизнес