Бизнесът притеснен от спекулативно поскъпване на тока на свободния пазар

Това ще повлече цените на производителите и ще удари износа ни, смятат от БСК

Снимка: БГНЕС

Българската индустрия е притеснена от неясната политика на държавните електроцентрали на свободния пазар, което създава предпоставки за спекулативно поскъпване на тока за бизнеса. Това се посочва в становище на Българската стопанска камара (БСК), разпространено в четвъртък.

В него се посочва, че през първото полугодие на миналата година от АЕЦ "Козлодуй" са предложили на свободни търгове за предприятията съществено по-малки количества електроенергия спрямо същия период на миналата година. Другият голям производител на ток – ТЕЦ "Марица изток 2”, не предложи съответни количества на свободния пазар и това създава реална опасност от спекулативно завишаване на цените на електроенергията за индустриални потребители за първото полугодие на 2012 г., смятат от БСК.

Големите предприятия са длъжни са си купуват електроенергията от свободния пазар. От защитения, където цените се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), могат да се снабдяват само битът и малките и средни фирми. За да задържа обаче ръста на цените за домакинствата, ДКЕВР резервира голямата част от евтината енергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" за регулирания пазар. Така при оставащи по-малки количества за свободния пазар, цените в търговете нарастват.

"Увеличава се натискът от НЕК за разширяване обемите на регулирана енергия от същите източници за компенсиране завишените цени за електроенергия от топлоцентралите и ВЕИ и съответно реализиране на условно висока ефективност. Последователното прехвърляне към индустрията на всички негативи, следващи от управлението на сектора, създава сериозни опасности за конкурентоспособността на българската икономика", пише още в становището на БСК.

Според камарата подобна политика, провеждана от дружества държавна собственост, създава изкуствен дефицит на електроенергия за вътрешно индустриално потребление и естествено води до очаквано повишение на цената.

Реализираните цени на свободния пазар за 2012 година до момента показват повишения между 7-8 %. С това непосредствено се влияе за влошаване на бизнес климата у нас и предприятията от индустрията няма да могат да договорят необходимите им количества електроенергия на приемливи цени.

Предвид на потребяваните от българската индустрия обеми, налице е сериозна промяна. Това повишение, се очаква да окаже сериозно влияние върху цената на продукцията на енергоемките сектори – металургия, химия, рудодобив и др. Същевременно това са отрасли, които в значима степен формират износа на страната ни.

Такава рискова среда създава предпоставки за намаляване на обемите на продукция или дори закриване на определени производства и ликвидиране на работни места. Българската продукция ще бъде под натиска на конкурентите си, което непосредствено ще се отрази на експорта, който е един от основните фактори за преодоляване на продължаващата криза, смятат от бизнес организацията.

Според нея единственият възможен регулатор е пазарът с неговите две страни – предлагане и търсене, в противен случай са възможни икономически и социални сътресения. Непазарното поведение на монополистите, чийто принципал е държавата, обаче създава сериозни предпоставки за намаляване на конкурентоспособността на българската индустрия, смята БСК.

Камарата предлага да се анализира отново възможността количествата електроенергия за вътрешния пазар за индустриални потребители от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток 2” поне да запазят нивата си от миналата година. Очакванията са това да не позволи резки промени в цените и да даде повече възможности на българската индустрия да преодолява негативните последици от икономическата криза.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес