Бизнесът се усъмни в ефекта от видео контрола какво се гори в централите

Бизнесът се усъмни в ефекта от видео контрола какво се гори в централите

Българската стопанска камара (БСК) смята, че въведеното изискване към средните и големи горивни инсталации да монтират камери за следене в реално време какво гориво ползват натоварва финансово операторите, а и ефектът от този контрол е съмнителен.

В писмо до шефовете на парламентарните комисии по околна среда Ивелина Василева и по икономика и туризъм Петър Кънев, както и до министрите на околната среда Нено Димов и на енергетиката Теменужка Петкова, те се оплакват от това, че разпоредбата е приета без икономически разчети, без консултации с бизнеса и на тъмно с поправки в преходните и заключителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Той бе одобрен окончателно от Народното събрание в началото на октомври и на 15 октомври е обнародван в Държавен вестник и изискванията за видеокамерите трябва да са изпълнени до 15 декември 2019 г.

Така горивните инсталации с над 20 МВ мощност, ползващи твърди горива и биомаса, трябва да монтират стационарни  видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото. Постоянен онлайн достъп до камерите трябва да имат регионалните екоинспекции и органите на местното самоуправление. Записите от камерите трябва да се пазят до шест месеца и до тях да е възможен достъпът на контролните органи.

Според БСК засегнати са над 50 предприятия, а въобще не е направена икономическа оценка каква  ще е финансовата тежест за тях от новите изисквания. В тяхното становище обаче също не е се посочват изчисления за това колко би струвало на горивните инсталации, сред които са и въглищните електроцентрали. Част от тези мощности, свързвани с енергийния бос Христо Ковачки, искат да ползват и биомаса, а някои от тях бяха хванати да правят това незаконно.

Според стопанската камара, за да изпълнят новите изисквания, инсталациите трябва да заделят значителен финансов ресурс, както за проектирането и оборудването на системите за наблюдение, така и за осигуряване на достъп на регионалните екоинспекции и общинските администрации. Задължението за наблюдение в реално време от страна на институциите няма да се осъществи, ако не бъдат осигурени работни места в контролните органи, посочват от БСК.

Бизнес организацията припомня за въведеното видео наблюдение над площадките за отпадъци от метали, от което обаче не е доказана ефективността  - липсва информация за броя на установените нарушения по видеозаписи, наложени санкции  и намаление на кражбите за периода на действие от 2012 г., посочват от камарата.

"Направените промени не допринасят за постигането на синергия, а напротив – прехвърлят всички разходи върху бизнеса, без да се държи сметка за ефективното изпълнение на задълженията и липса на ефективен контрол от страна на РИОСВ за прилагане на вече действащите ограничения за функциониране на горивните инсталации", пише в писмото до изпълнителната и законодателната власт.

Според БСК, за да бъдат постигнати целите за качеството на въздуха в страната, следва да бъдат привлечени и бизнесът и населението.

Затова организацията настоява екоминистерството или народни представители да поискат отмяна на прясно въведените изисквания за изграждане на системи за видео наблюдение и контрол от оператори на средни и големи горивни инсталации, които ползват твърдо гориво и/или биомаса.

 

Споделяне

Още от Бизнес