Бизнесът смята, че икономическата среда в България се е влошила през 2012 година

Бизнесът смята, че икономическата среда в България се е влошила през 2012 година

Според 75% от представителите на бизнеса икономическата среда в България се е влошила през 2012 г. спрямо предходната година, за 21% е останала без промяна, а едва 2% са на мнение, че има подобрение.

Това показват резултатите от годишната анкета на БСК сред членовете на камарата. Проучването е проведено сред над 500 мениджъри и собственици на компании в периода 1-10 декември 2012 г.

46% от анкетираните са  на мнение, че икономическото състояние на фирмата им се е влошило през изтичащата година, 33% са успели да запазят показателите от предходната година, а 16% отчитат подобрение на показателите.

Най-негативно икономическата криза се е отразила върху продажбите -  оборотите (61% от фирмите, участвали в анкетата, отчитат спад), следвани от инвестициите (51%), обемите на производство (49%) и работните места (47%).

79% от участниците в анкетата определят действията на правителството през 2012 г. за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза като "по-скоро неуспешни", 12% се затрудняват да преценят, а едва 9% дават положителна оценка за антикризисната политика.

Почти половината анкетирани остават крайни песимисти за развитието на икономическите процеси през следващата 2013 г. и предвиждат допълнително задълбочаване на кризата, 30% не очакват промяна, а 16% се надяват на успокояване на тенденциите.

През 2012 година с 16 на сто нараства делът на фирмите, ползвали банкови кредити. През 2011 г. 63% са декларирали, че имат кредити, а през 2012 г. – 79%. В същото време, все повече са фирмите, които успяват навреме да изплащат задълженията си към банките (49%). Със 7 на сто намаляват и преструктурираните кредити – от 25% през 2011 г. на 18% през 2012 г. През последните три години фирмите, които не успяват да изплащат навреме кредитите си, са 11-12%.

65% от анкетираните не планират да кандидатстват с европроекти през 2013 г., 26% имат такова намерение, а 9% още не са решили.

 Най-честата причина за отказ от кандидатстване с проекти е липсата на ресурс за авансово финансиране - 39% от респондените. Сред водещите причини за отказ от евросредства са и тежките процедури по кандидатстване, управление и отчитане на проектите (15%), както и съмненията в обективността на оценяването на проектните предложения (14%).

53% от анкетираните са посочили, че през следващата година ще задържат заплатите на сегашното им  ниво, 23% - ще ги увеличат, 12% смятат да намалят работните заплати, а 9% още не са решили.

Повече от половината анкетирани отчитат ръст на престъпността, корупцията, сивата икономика и административния натиск. Спрямо предходните години най-благоприятни оценки получава нивото на престъпност - 6 пункта по-малко са анкетираните, които смятат, че тя е нараснала (50% - 2011 г., 44%- 2012 г.).

Споделяне

Още от Бизнес