Бизнесът вещае загуби от местенето на пари от пенсионните фондове в НОИ

Бизнесът вещае загуби от местенето на пари от пенсионните фондове в НОИ

Технологията, по която се предвижда да се прехвърлят средства от пенсионните фондове към НОИ, крие доста рискове както от загуби за осигурените, НОИ и частните дружества, така и от манипулации. За това предупреждават от Българската стопанска камара по повод предстоящото обсъждане във вторник в Националния съвет за тристранно сътрудничество на проектонаредбата, регламентираща прехвърлянето на средствата.

От камарата напомнят, че са били твърдо против още при приемането на промените в Кодекса за социалното осигуряване, с които бе дадена възможност за избор дали човек да се осигурява за втора пенсия в частен фонд или да прави вноски само в държавното осигуряване и да получава само една пенсия оттам.

Според бизнеса осигурените ще търпят загуби при всяко местене на парите си – от универсалните фондове към НОИ и обратно.

Неизбежно и пенсионните дружества ще поемат допълнителни разходи и загуби поради неясния начин на осребряване на активите, смятат от камарата. "Допълнителните транзакционни, лихвени разходи и загуби по партидата на осигуреното лице ще наложат на фондовете да резервират съответни средства за покриване на потенциалните загуби включително на тези за сметка на осигурените лица", посочват от БСК.

Според камарата държавното осигуряване също ще търпи бъдещи загуби, тъй като некапитализираните средства от прехвърлените лични партиди ще покриват незначителна част от пожизнените пенсии, които ще трябва да плаща НОИ на хората, избрали да се осигуряват само там.

Възможността за упълномощаване от осигурените лица на техни представители, които вместо тях да заявяват избора за прехвърляне на средствата, както и облекчения ред на заявяване на избора спрямо досегашните процедури, създава възможност за упражняване на неправомерен натиск, за манипулиране на избора между универсалните фондове и НОИ, както и за нелоялна конкуренция между фондовете.

Сребърният фонд също следва да назначи персонал и да адаптира съответен софтуер в зависимост от избрания подход за извършване на транзакциите, който предстои да бъде доуточняван с последващи указания на министъра на финансите. Следва да се отчете и необходимостта от осигуряване на съответен текущ "буфер“ за лимити по текущи плащания за сметка на Централния бюджет, доколкото всички средства на Фонда се инвестират чрез общия валутен резерв на страната на външните финансови пазари и т.н.

"Създават се условия за масирано деформиране и на неразвития и манипулируем местен капиталов пазар и на текущата стойност на активите на отделни дружества – емитенти", се казва в позицията на камарата.

Оттам коментират, че с промяната Сребърният фонд окончателно загубва първоначално отредените му функции – да попълва бъдещи дефицити в НОИ заради застаряването на населението.

От БСК настояват проектът на наредба да бъде преработен и допълнен, включително като се вземат предвид бележките и предложенията от страна на социалните партньори, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и експертната общност.

От камарата обаче принципно са за спешно преразглеждане на спорните промени в Кодекса за социално осигуряване, които въвеждат свободния избор между държавното осигуряване и частните фондове.

Споделяне

Още по темата

Още от България