Бизнесклиматът у нас продължава да се влошава четвърти месец

Бизнесклиматът у нас продължава да се влошава четвърти месец

Влошаване на бизнесклимата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите, отчита през септември Националният статистически институт (НСИ), който изнесе в понеделник данни за рязък спад с 2.6 пункта на общия показател на бизнесклимата. Това е поредното влошаване за последните четири месеца, като само през август спадът беше 1.6 пункта.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2.2 пункта през септември поради влошаване на оцените на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През септември спад със 7.3 пункта (след повишение с 2.2 пункта през август) има в бизнесклимата в строителството. И тук причината е нарастващият песимизъм сред строителните предприемачи, според които условията за бизнес в следващите три месеца ще са по-неблагоприятни. Предприятията в този отрасъл са най-затруднени от несигурната икономическа среда, като последната анкета регистрира и засилване на отрицателното влияние на факторите "конкуренция в бранша” и "финансови проблеми”. Мениджърите в  строителството не очакват промяна на цените в сектора пред следващите три месеца.

Поредно влошаване регистрира и активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през септември с 1.2 пункта след понижение с 0.9% през предходния месец. Това се дължи на по-умерените оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на фирмите им. Същевременно те са по-оптимистично настроени към развитието на бизнес ситуацията през следващите шест месеца, а в идните три месеца имат по-добри очаквания за поръчките. Прогнозите са за запазване цените на дребно.

Не се очакват промени и в цените на услугите, където бизнесклиматът остава на нивото от август., но тенденцията в търсенето на услуги се оценява като намалена, а очакванията з а следващите три месеца са резервирани.

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през септември потвърждава негативните икономическа тенденции, стартирали от началото на лятото (от месец юни насам), след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Споделяне

Още от Бизнес