БКК поиска окончателни оферти за 100% от акциите на "Банка ДСК"

Трите оферти, подадени от австрийската Ерсте банк, унгарската ОТП и гръцката Пиреас банк, отговарят на всички тръжни условия, изпратени предварително до потенциалните купувачи на "Банка ДСК", съобщиха от Банковата кщонсолидационна компания.

Съветът на директорите е взел решение да допусне до втория кръг от тръжната процедура и тримата кандидати и да изиска от тях предложенията им в окончателните оферти да бъдат базирани на 100% от капитала на банката. В преудварителните изисквания бе записано, че офертите не трябва да са за по-малко от 50% от акциите.

Инфорамационните зали ще бъдат отворени за предприватизационно проучване на 10 февруари 2003 г., като на всеки кандидат-купувач ще бъдат предоставени по две седмици. Графикът за допускане в информационните зали на отделните кандидат-купувачи ще бъде уточнен след съгласуване с тях.

След изготвянето на одиторския доклад за финансовите резултати на "Банка ДСК" към 31 декември 2002 г. по международните счетоводни стандарти, на всеки кандидат-купувач ще бъдат предоставени допълнително три дни за актуализиране на информацията.

Съветът на директорите на БКК очаква крайния срок за подаване на окончателните оферти да бъде обявен след предоставянето на одиторския доклад на "Банка ДСК", но не по-късно от края на месец април 2003 г.

Споделяне
Още от Бизнес

Одобрявате ли удължаването на извънредното положение с един месец?