БКК получи над 15 милиона лева от Варненската корабостроителница

С определение на Варненския окръжен съд от 5 май 2004 г. синдикът на Варненска корабостроителница" е превел по сметките на Банковата консолидационна компания (БКК) 15.793 млн. лв., събщават от дружеството.

Сумата представлява остатъка от вземанията на БКК по одобрената от съда частична сметка за разпределение на вземанията на обезпечените кредитори.

През пролетта на 2002 г. активите на "Варненска корабостроителница" АД - в несъстоятелност, бяха продадена на "БМФ" за 35.5 млн. лв. През месец ноември същата година по сметките на БКК постъпиха първите 14.631 млн. лв. от одобреното от съда вземане на БКК в размер на общо 50 млн. лв.

Остатъкът от вземането на БКК до размера на одобрената частична сметка за разпределение беше оспорен от отделни кредитори на корабостроителницата. Жалбите им бяха окончателно отхвърлени от Върховния касационен съд през март 2004 г.

Още от Бизнес