Близка до Корпоративна банка компания пуска облигации на борсата

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за допускане до търговия на регулирания пазар на Българската фондова борса на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от "Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ ИМЕ)" АД - София.

Емисията е в размер 15 млн. евро, разпределени в 15 хиляди облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва осем на сто годишно.

Компанията е в основата на редица сделки, които се свързват с мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев.

КФН одобри и търгово предложение от "Арома" АД - София за купуване на "Астера Козметикс" АД - София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 6.80 лв.

Споделяне

Още от Бизнес