Близки на загинали в опит да застанат в съда срещу крупен инвеститор

Близки на загинали в опит да застанат в съда срещу крупен инвеститор

Година и пет месеца след трагичен инцидент, отнел два човешки живота, на територията на завода “Кнауф” – Видин, в местния окръжен съд започва наказателно дело. Дали обаче на подсъдимата скамейка са изправени всички виновни за смъртта на Георги Генов (27 г.) и Димитър Иванов (26г.) – близките им не са убедени. Те смятат, че има някаква договорка “под масата” на високо ниво – между ръководството на предприятието и окръжния прокурор на дунавския град. В същото време обаче си дават ясна сметка, че опасенията им няма да бъдат доказани.

На 22 юни 2006 г. Георги Генов и Димитър Иванов трябва да почистят шахта за фекални води на територията на завода, произвеждащ гипсфазер. Вместо това обаче двамата млади мъже намират смъртта си. Дознанието установява, че в шахтата първо влиза Димитър, а Георги го осигурява отвън. Когато разбира, че  с колегата му се случва нещо, Георги прави опит да му помогне и също влиза в шахтата. Никой от двамата обаче не излиза от нея. Намерени са задушени на около 6.5 метра дълбочина. Медицинската експертиза установява, че причина за смъртта им е отравяне със сероводород.

Мъжете не са служители в завода. Били са общи работници при видинския едноличен търговец “Тони”. Дневното им възнаграждение е 15 лв. Между “Кнауф” и ЕТ “Тони” обаче не е сключен писмен договор за изпълнение на работата. Това обстоятелство става причина прокуратурата да намери виновник за инцидента единствено в едноличния търговец. Така днес на подсъдимата скамейка ще се изправи само Антон Антонов.

Роднините и техните защитници обаче са убедени, че трябва да се търси отговорност и от “Кнауф”. 

Защо?

Адвокатът на опечалените Красимир Каменов заявява, че съгласно Закона за безопасни условия на труд (ЗБУТ), “Кнауф” трябва да осигури отговорник и  наблюдение при изпълнението на подобна задача. Освен това не е направена оценка на риска, не са направени постоянни замервания на вредните газове, липсват обезопасителни въжета. Няма писмен договор, по чиято сила се възлага извършването на почистващата дейност.

По време на разследването дознанието установява, че не е осигурен екип и предпазни средства, за работа в  силно токсичната среда. Противогазите, дадени на Георги и Димитър, са армейски ТИП -1А. Гаранционният им срок е три години при правилно съхранение. Единият от тях обаче е произведен през 1957 г., а другият – 1961 т. Това се доказва от серийните им номера. Липсвал клапан (пеперудка) за издишане. Адвокатът заявява, че противогазите са собственост на “Кнауф”, но в хода на съдебното производство това подлежи на доказване. 

Освен това частните обвинители твърдят, че е трябвало пълно защитно облекло и изолиращ противогаз с кислородни бутилки. Работата в такава среда става при определен режим – оценява се състоянието и адекватността на работника, като всеки един трябва  да се осигурява от други двама, а при влизане на дълбочина над четири метра – от трима.

Обвиненията     

Прокуратурата “погва” само собственика на  фирмата, почистваща шахтата. Антон Антонов ще отговаря по чл. 123 ал. 3 от НК (причиняване на смърт на повече от едно лице поради незнание или немарливо изпълнение на занятие). Предвиденото наказание е до осем години лишаване от свобода.

Държавното обвинение обаче преценява, че заради липсата на писмен договор между възложител и изпълнител първият не следва да отговаря пред съда. 

В Закона за задълженията и договорите е записано, че устното съглашение също е вид договор.

Окръжният прокурор на Видин Вергил Дуцов обаче заяви пред Mediapool, че липсва съдебна практика по подобен вид казуси и затова не са повдигнати обвинения на “Кнауф”. В хода на досъдебното производство възложителят и изпълнителят признават, че първият наема втория и му възлага почистването на ямата, но с машини.

“Няма договор между двете фирми и няма конкретно лице, което да носи отговорност. Това е тежка материя, която е рядкост. Няма практика (б.ред.-съдебна), но може съдът да се произнесе как трябва да бъде. Няма пречка съдът да даде някакви указания”, добави Дуцов. По повод съмненията на роднините към неговата порядъчност прокурорът отговори: “Вие не познавате същността на това, което се прави по делото”.

Дуцов каза още, че инструктажът и осигуряването на средствата за безопасност са задължения на работодателя (в случая едноличният търговец), независимо, че дейността, извършвана от Георги Генов и Димитър Иванов, е на територията на “Кнауф”. 

Попитан как се процедира в случай, че загиват хора, работещи на даден обект без договор, Вергил Дуцов заяви: “Говорим за конкретния казус, не говорим по принцип”. Той се позова на експертизи на Инспекцията по труда, в които не е констатирано нарушаване на ЗБУТ . По делото липсват данни колко време след инцидента екипът на Инспекцията по труда е допуснат до мястото на инцидента, добави Дуцов и заключи, че прокуратурата ще поддържа обвиненията такива, каквито са в момента.

Поради това Красимир Каменов е направил искане до съда “Кнауф” да бъдат привлечени като граждански ответници по делото. Заведените искове от роднините са за по 150 000 лв, а адвокатът пита дали животът на Георги и Димитър ще бъде оценен като би бил оценен като в Германия или не. 

Аргументът на защитата е, че “Кнауф” са знаели за какъв вид почистване става въпрос, тъй Георги и Димитър в продължение на няколко дни са работели в шахтата. Затова адвокатът твърди, че изискванията за безопасност не са спазени с мълчаливото съгласие на “Кнауф”, тъй като всичко е извършвано пред очите на ръководството.

Роднините

Елена Генова, по-малката сестра на Георги, заяви пред Mediapool, че “целият град знае, че прокуратурата в града “опъва чадъри” над определени хора”.

“Ние сме обикновени хора, нямаме материални възможности и връзки. Апелираме към хората, които ще работят по това дело от отсрещната страна, да бъдат справедливи. Прокурорът да се замисли как спи вечер и комфортно ли се чувства”,  продължи тя.

Ако от “Кнауф” смятат, че нямат вина за случилото се, щяха да дойдат поне да изкажат съболезнованията си, щяха да дойдат на погребението - да проявят някаква човещина, смята майката на Георги. Никой нито от “Кнауф” нито от другата фирма не дойде да си изкаже съболезнованията, добави тя.

По неясни причини случаят е отразен само в една местна кабелна телевизия с краткото съобщение, че на територията на “Кнауф” при трудова злополука са загинали двама души.

*Мнението на  директора на завода Жоро Илиев не е включено в материала, тъй като той не спази уговорката ни да говорим след “половин час”.

Споделяне

Още от България