Близо 10 000 семейства ще получат детски добавки догодина

Близо 10 000 семейства ще получат детски добавки догодина

Близо 10 хиляди семейства повече ще получават детски добавки, след като от 1 юли 2016 г. доходният критерий за достъп до помощите се увеличава от 350 на 400 лева. За първи път догодина се въвежда право на еднократна помощ за осиновяване на дете в размер на 250 лв.

От следващата година с 2 лв. повече месечно ще получават бедните семейства с едно дете, за две деца в семейството няма промяна, а за три деца месечната помощ ще е с 10 лева повече или 130 на месец. Вече е утвърден и график за подаване на молбите-декларации за отпускане на помощите, след като от средата на тази година са в сила новите разпоредби на Закона за семейно подпомагане.

След промяната в размера на детските добавки, по служебен път от Агенцията за социално подпомагане ще актуализират сумите. Родителите от бедните семейства обаче, ще трябва по график да декларират писмено, дали има промяна при условията за достъп, а именно, дали семейството живее постоянно в страната, дали има сключен брак, или живее на семейни начала, както и дали детето, или децата се отглеждат от самотен родител.

Според графика за подаване на декларации до края на януари 2016 г. подават семействата, на които са отпуснати помощи от март тази година. До края на февруари 2016 г., ще се приемат декларациите на тези, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май през тази година. И до края на март догодина документи трябва да подадат тези, които са с отпусната помощ от 1 юни 2015 г.

Семействата с помощи след юли тази година не подават нови декларации, защото за тях подпомагането вече е преценено при новите условия за достъп. Семействата с отпуснати тази година месечни помощи за деца с трайни увреждания и деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, също няма да подават нови заявления-декларации, нито информация по график.

Споделяне

Още от България