Близо 12 млн. лв. ще отидат за допълване на морските защитени зони

Близо 12 млн. лв. ще отидат за допълване на морските защитени зони

Над 11.7 млн. лв. с предвидени за допълване на морските защитени зони. Средствата се отпускат по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Това е втора процедурав областта на биоразнообразието по оперативната програма, която обявява Министерството на околната среда за новия програмен период.

В момента "Натура 2000"  включва 17 защитени зони в акваторията на Черно море. Три от тях са изцяло морски, а останалите имат и сухоземна част.

С проекта ще се картират  видове и природни местообитания в морските пространства на България. Ще се извършат проучвания и научни изследвания.

Бенефициент е дирекция "Национална служба за защита на природата" в Министерство на околната среда и водите.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 юни 2016 г.

Споделяне

Още от България