Близо 1/2 от иновативните европроекти са в Северозапада

Сто и деветнадесет фирми получиха над 95 млн. лв.

Даниела Везиева

Близо половината (48%) от иновативните европроекти ще бъдат реализирани в Северозападна България. Общо 119 проекта на стойност над 95.8 млн. лв. са одобрени по процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", която се финансира от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"(ОПИК) 2014 - 2020 г.

Целта е намаляване на дисбаланса между регионите в България, подпомагайки работещи производства, които водят след себе си добавена стойност и устойчиви работни места, каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която връчи в петък договорите на компаниите.

По процедурата се финансират работещи фирми, така че те да подобрят производствения си процес чрез въвеждане на високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да са експортно ориентирани, посочи Везиева.

Интересът към схемата е бил изключително голям. Подадените проектни предложения са били 532 в четирите тематични области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Най-много са били проектите от областите "Мехатроника и чисти технологии" – 51, и "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" - 31, посочи Везиева.

Останалите са в посока "Индустрия за здравословен живот" и "Биотехнологии, ИКТ и информатика".

За първи път по тази процедура информационната система за еврофондовете ИСУН 2020 е приложена за извършване на оценката на проектите, каза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

Това означава, че кандидатите са можели да наблюдават през интернет движението на проектите и оценяването им.

През 2017 г. ще бъде обявена нова процедура за разработване и внедряване на иновации. Това ще даде възможност всички малки и микро предприятия, които са останали в резервния списък с качествени проекти, да кандидатстват отново за финансиране, каза Пенева.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?