Близо 14 000 литра некачествени горива са изтеглени от пазара през декември

Близо 14 000 литра некачествени горива са изтеглени от пазара през декември

От началото на декември от пазара са изтеглени 13 861 литра некачествени течни горива – бензин и дизел. Това съобщиха от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които са проверили 51 бензиностанции на територията на цялата страна.

От изтеглените от пазара горива 3624 литра са автомобилен бензин, а 10 237 литра са гориво за дизелови двигатели.

На нарушителите са издадени три наказателни постановления с наложени имуществени санкции в размер общо на 30 000 лв., е посочено в съобщението.

От проверените 51 обекта 48 са планови проверки на бензиностанции, една е по сигнал, а две са инспектирани заедно с МВР, агенция "Митници" и НАП.

При инспекциите са взети 77 проби от течни горива. От тях 32 проби са на автомобилни бензини, 42 проби на гориво за дизелови двигатели, 3 проби на маркирано гориво за извънпътна техника и селскостопански машини.

След изпитване в акредитирана лаборатория, за 6 от взетите проби са установени несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

При 4 от пробите е установено несъответствие на течните горива с изискванията за качество, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол" при автомобилните бензини е по показател "дестилационни характеристики".

При горивото за дизелови двигатели е установено несъответствие за показател "пламна температура".

За останалите две проби е установено несъответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници за съдържание на биогориво в течно гориво.

 

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?