Близо 186 млн. лева отиват по програми за заетост

През тази година са предвидени 185.7 млн. лева за осигуряване на заетост на 83 891 души и обучение на 15 912, съобщиха в петък от Агенцията по заетостта.

Новите национални програми за заетост "Нова възможност за заетост" и "Социални услуги в семейна среда" ще получат близо 17 млн. лева и ще обхванат 6 000 души.

Програмата "Нова възможност за заетост" предвижда субсидиране на заетостта, като държавата ще заплаща до 300 лева на работодател, наел на работа безработно лице. Програмата "Социални услуги в семейна среда" има за цел включването на безработни лица за предоставяне на грижи на възрастни хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната им среда.

Изплащаните средства за участие в различни програми се увеличават с между 9 и 35 на сто спрямо 2008 г. Вдига се и почасовото трудово възнаграждение на хората, включени в програми и мерки, съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

През 2009 г. в националния план за действие по заетостта е заложено да продължи работата на националните програми "В подкрепа на майчинството" за субсидиране на заетостта на 5000 детегледачи, "От социални помощи към осигуряване на заетост", "Възобновяване и опазване на българската гора", "Асистенти на хора с увреждания", "Помощ за пенсиониране", "Активиране на неактивни лица", за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, на програмите "Старт на кариерата", "Мелпомена" и на проект за младежи, напуснали училище.

Ще се изплащат компенсации до 120 лева на човек в рамките на три месеца на работници и служители, преминали на непълно работно време. Средствата са 6.7 млн. лева за над 18 700 човека.

Дирекциите "Регионална служба по заетостта" ще работят по 38 нови регионални програми за обучение и заетост.

Работодателите ще продължат да бъдат поощрявани да разкриват работни места за безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда и за безработни за насърчаване на териториалната мобилност и на предприемачеството.

Включени са и нови насърчителни мерки - за наемане на хора от 50 до 64-годишна възраст и за подпомагане на безработни да започнат самостоятелна стопанска дейност.

Споделяне

Още от България