Близо 20 млн. евро за гранично сътрудничество между България и Македония

Близо 20 млн. евро за гранично сътрудничество между България и Македония

Околна среда, туризъм и конкурентоспособност са областите, в които ще бъдат насочени близо 20 млн. евро по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Това е последната трансгранична програма на страната ни със съседните държави, която получи одобрението на Европейската комисия. Това съобщиха от ЕК и Министерството на регионалното развитие.

Програмата се финансира по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество.

Средствата ще бъдат насочени към мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата, опазването на природата и биоразнообразието, устойчивото използване на природните ресурси, управлението на риска.

Ще се финансират и проекти, свързани с опазването на природното и културното наследство в региона.

Освен това програмата ще помогне малките и средни предприятия да подобрят конкурентоспособността си и да намерят достъп до нови пазари.

Първата покана за проектни предложения ще бъде публикувана в началото на септември 2015 г.

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS,  разположени на границата между двете държави. За България това са областите Благоевград и Кюстендил, а за Македония са Североизтичен, Източен и Югоизточен регион.

Общият бюджет на програмата е 19.46 млн. евро, от които 16.5 млн. евро (85%) са от Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Останалите 2.9 млн. евро са национално съфинансиране, осигурено от двете партниращи си държави.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба, уточниха от регионалното министерство.

Такива могат да бъдат местни, регионални и национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции, администрации на природни паркове, читалища, неправителствени организации, университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?