Близо 20 млн. лв. за борба със свлачищата през 2018 г.

Близо 20 млн. лв. за борба със свлачищата са заложени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2018 г. Това е с 15.5 млн. лв. повече в сравнение с изминалата година, се казва в съобщение на МРРБ.

Капиталовите разходи възлизат на над 18.5 млн. лв. а около 800 хил. лв. са предвидени за превенция.

За справяне с проблема със свлачищата се разчита и на европейско финансиране.

Агенция "Пътна инфраструктура" ще кандидатства за средства от оперативна програма "Околна среда"  за укрепване на 11 свлачища, които застрашават важни пътни съоръжения. В момента тече подготовка на проектните предложения.

Финансиране ще получат и общини, в които важни общински обекти са под риск от свлачищни процеси.

Общият бюджет на процедурата е 65.5 млн. лв. С тези средства 29 свлачища ще бъдат проучени и укрепени. В други 26 ще бъдат монтирани контролно-измервателни системи за постоянен мониторинг на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнози за развитието им.

Според експертите на МРРБ превенцията трябва да е водеща политика. Трябва да не се допуска строителство, без да са изпълнени необходимите геозащитни мероприятия.

За периода от май до ноември 2017 г. са извършени геозащитни мерки и дейности на обща стойност 1.1 млн. лв., от които половината са за строително-монтажни дейности, а останалата част за други видове геозащитни дейности.

През септември 2017 г. бяха отпуснати 8 млн. лв. допълнително за укрепване на свлачища в област Бургас с цел опазване на живота и здравето на хората. Със средствата се финансира укрепването на свлачища в бургаския квартал "Сарафово" и на северния бряг на град Царево.

За периода е осъществен предварителен контрол на 40 инвестиционни намерения в слачищни райони. Издадени са 7 предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни), 24 писма с указания и 9 предварителни разрешения за строителство на сгради и съоръжения.

Още от България