Близо 20 млн. лв. за борба със свлачищата през 2018 г.

Близо 20 млн. лв. за борба със свлачищата през 2018 г.

Близо 20 млн. лв. за борба със свлачищата са заложени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2018 г. Това е с 15.5 млн. лв. повече в сравнение с изминалата година, се казва в съобщение на МРРБ.

Капиталовите разходи възлизат на над 18.5 млн. лв. а около 800 хил. лв. са предвидени за превенция.

За справяне с проблема със свлачищата се разчита и на европейско финансиране.

Агенция "Пътна инфраструктура" ще кандидатства за средства от оперативна програма "Околна среда"  за укрепване на 11 свлачища, които застрашават важни пътни съоръжения. В момента тече подготовка на проектните предложения.

Финансиране ще получат и общини, в които важни общински обекти са под риск от свлачищни процеси.

Общият бюджет на процедурата е 65.5 млн. лв. С тези средства 29 свлачища ще бъдат проучени и укрепени. В други 26 ще бъдат монтирани контролно-измервателни системи за постоянен мониторинг на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнози за развитието им.

Според експертите на МРРБ превенцията трябва да е водеща политика. Трябва да не се допуска строителство, без да са изпълнени необходимите геозащитни мероприятия.

За периода от май до ноември 2017 г. са извършени геозащитни мерки и дейности на обща стойност 1.1 млн. лв., от които половината са за строително-монтажни дейности, а останалата част за други видове геозащитни дейности.

През септември 2017 г. бяха отпуснати 8 млн. лв. допълнително за укрепване на свлачища в област Бургас с цел опазване на живота и здравето на хората. Със средствата се финансира укрепването на свлачища в бургаския квартал "Сарафово" и на северния бряг на град Царево.

За периода е осъществен предварителен контрол на 40 инвестиционни намерения в слачищни райони. Издадени са 7 предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни), 24 писма с указания и 9 предварителни разрешения за строителство на сгради и съоръжения.

Споделяне

Още от България