Близо 24% от българите живеят в бедност

Близо 24% от българите живеят в бедност

Близо 24% от българите или 1 660 000 души живеят в бедност, сочат данните от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността. От документа става ясно, че целта на страната е била към 2020 година живеещите в бедност да намалеят с 260 000 души спрямо 2008 година. Ситуацията обаче не само че не се е подобрила, но и се е влошила: броят на бедните у нас е нараснал с 28 000 души за този период.

Основната причина за изпадане в бедност е липсата на работа.

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Основен приоритет в националния план е и интеграцията на пазара на труда на неактивни и безработни, в това число продължително безработните.

Планират се мерки за насърчаване на заетостта на родителите, съвместяване на професионалния и семейния живот, включително чрез гъвкави режими на работа, разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие, осигуряване на достъп до здравни грижи, финансова и материална подкрепа на семействата с деца, подобряване на жилищните условия и други.

Споделяне

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?