Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал за 30 млн. лв.

Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал за 30 млн. лв.

Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата, като общият размер на поисканата безвъзмездна финансова помощ е почти 30 млн. лв. Дружествата, засегнати от противоепидемичните мерки, подаваха заявления до 16.30 ч. на 22 юни, когато изтече крайният срок, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

НАП ще изплаща средствата през следващите седмици, а одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на приходната агенция.

Третата фаза на програмата е свързана с удължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г., или до различни дати през април 2021 г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

По първите две фази на програмата за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства са изплатени близо 120 млн. лева, припомнят от НАП.

Споделяне

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?