Близо 29 млн. лева са дарени вече в борбата с Covid-19

Обединени в кризата: От техника и консумативи до солидарно пазаруване и концерти

Близо 29 млн. лева са дарени вече в борбата с Covid-19

Граждани, компании и фондации са събрали 28.8 млн. лева от дарения за справяне с кризата заради епидемията от Covid-19. Това показва анализ на Българския дарителски форум. Само за последните две седмици даренията са нараснали с 15 млн. лева.

Анализът е на базата публикации в онлайн издания на национални и местни медии, сайтовете на дарителски кампании, търговските камари, както и публикации в социални медии към 15 април. От обзора са изключени средствата, предоставени от държавни компании и публични институции, тъй като по дефиницията на БДФ пренасочването на публичен ресурс не е дарение.

Най-много са дарили компаниите

Компаниите продължават да бъдат с най-голям обем дарени средства (37%), следвани от обединени усилия в дарителски кампании, чиито обем нарасна почти 3 пъти за последните 15 дни (35%). Наблюдава се ръст и на обема на индивидуалните дарения (25%) - все по-често даряват хора с ниски доходи или преминали през заразата.

Над 50 различни дарителски кампаниии активно набират средства в последните две седмици. Те са инициирани от публични институции и местни власти, отделни болници и граждански организации. Компании също организират дарителски кампании сред свои служители, клиенти и партньори. 95% от кампаниите публично обявяват текуща информация за постъпили средства, а 60% от тях отчитат публично и направените към момента разходи.

Даренията са основно за апаратура и предпазни средства

Продължава тенденцията дарителите да предоставят средства за апаратура, материали, защитни средства и консумативи (над 80% от даренията).

Наблюдава се ръст на дарените материали и средства. В по-голямата си степен това са крайно необходмите лични предпазни средства, апаратура, дезинфектанти, консумативи. В същото време се наблюдава увеличаване на даренията в подкрепа на кампании – национални или местни, които целят подпомагне на уязвими групи хора. 

Граждани, фирми и фондации даряват повече от веднъж

Компании, фондации и физически лица даряват повече от веднъж. Дарените средства варират като обем. Примерите показват все повече индивидуални дарители с ниски доходи или малки местни бизнеси, които, въпреки негативните икономически аспекти на кризата, отделят средства за незабавна помощ.

Увеличава се дарителската активност на местно ниво в полза на общински болници и социални институции.

Нараства броят на дарителските кампании, чрез които се обединява дарителски ресурс за по-ситематични решения и незабавна подкрепа в кризата.

Засилват се потребностите от подкрепа на инициативи на местно ниво за всички уязвими групи хора, в това число самотноживеещи пенсионери, бездомни, деца, младежи и възрастни с увреждания, самотни родители и др.

Солидарност в кризата

Освен че се даряват пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност. Някои от тях са Фонд "Обединени срещу Covid-19", създаден по инициатива на Български дарителски форум, фондация "Америка за България", Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. Фондът е формиран с дарения от десетки компании и индивидуални дарители.

Над 865 000 лева ще бъдат разпределени в помощ на най-уязвимите от кризата хора. Механизмът за подкрепа е посредством бърза процедура за кандидастване на www.united4bg.org

Други подобни примери са доброволчески платформи за солидарно пазаруване и помощ на самотноживеещи възрастни хора; кампанията "Стара техника за ново начало" на център "Амалипе" в подкрепа на орбазователните нужди на деца от цялата страна; общински канали за комуникация – много общини създадоха различни функционални възможности (през телефон, интернет) за своевременно информиране на гражданите за актуални мерки, съвети и друга полезна информация; "Ще се справим заедно" – инициатива за обмен на добри практики между неправителствени организации в социалния сектор и координирана доброволческа помощ на местно ниво.

Проектът covidresource-bg.org популяризира най-важните научни открития, свързани с лечението на Covid-19 и възникващите усложнения. Преводите са направени от професионални преводачи и консултирани с лекари, които работят по тази инициатива безвъзмездно.

Друга подобна инициатива са благотворителни концерти #ПомогниОтВкъщи в подкрепа на каузата на Българската хранителна банка с участието на български артисти и музиканти.

Трудности и предизвикателства

Вследствие на кризата възникват или се изострят проблеми, чието решаване има нужда и от дарителска подкрепа. Например граждански и доброволчески организации са изложени на риск от зараза заради работа в застрашени райони, а и от прекратяване на дейността поради силно ограничено финансиране за основни дейности. В същото време все повече хора имат нужда от тяхната подкрепа.

В уязвимите групи се увеличава рискът от изоставяне на деца поради бедност. Заради продължителната домашна изолация расте броят на жените и децата, жертви на насилие.

Обострят се съществуващи и възникват нови психични разстройства. Деца и възрастни с увреждания и постоянна нужда от рехабилитация са принудени да прекъснат лечението си.

Отлагат се планови операции и лечения в чужбина. Повишава се рискът за живота и здравето на бездомните хора. Липсата на достатъчно технически средства и достъп до интернет на значителна част от учениците възпрепятства пълноценното им включване в дистанционното образование. 

Споделяне

Още по темата

Още от Общество