Близо 300 педагози от Благоевградско минаха курс по първа помощ

Сн. Firstaid.bg

Близо 300 педагози от област Благоевград преминаха през курсове по първа помощ при сърдечен арест с употреба на автоматичен външен дефибрилатор.

Курсовете са по съвместна българо-гръцка програма с участието на регионалното управление на образованието в Благоевград. Наскоро беше вторият цикъл от пет курса. Първите 5 бяха през януари в Сандански.

Курсовете се провеждат от фондация "Първите три минути", която е оторизирана за това обучение от името на Европейския съвет по ресусцитация по съответните изисквания и стандарти.

Целта е знанията на преподавателите по оказване на първа помощ да бъдат опреснени и осъвременени. Избрана е тази група, тъй като обучението по първа помощ е част от темите в часовете на класа, които се водят от класните ръководители. В същото време често те не са достатъчно добре подготвени. Цел на проека на фондацията е и създаването на ръководство за учителите, обучителни материали и филми за учениците.

Сърдечният арест е водеща причина за смърт в цивилизования свят. В Европа над 750 000 души загиват от това годишно. За България тази цифра е над 10 000 души на година.

Сърдечният арест засяга хора на всякаква възраст и във всякакво физическо и здравословно състояние. Може да се случи на всеки по всяко време - на жени, мъже, дори спортисти или деца. Веднага започнатият сърдечен масаж и изкуствено дишане и ранната дефибрилация (3-5 минути след инцидента) увеличават шанса за преживяване до 70%.

Курсовете по първа помощ при сърдечен арест с автоматичен външен дефибрилатор на Европейския съвет по ресусцитация се провеждат на много места по света, а от началото на 2019 г. и в България. Всички участници в първите 10 курса успешно преминаха практическата част и теоретичния изпит и получиха признат в целия свят сертификат с тригодишна валидност.

От фондация "Първите три минути" работят активно и за популяризиране на ползите и инсталирането на обществени места на автоматични външни дефибрилатори. Чрез кампанията "Стар акумулатор за нов дефибрилатор" се събират и предават на вторични суровини стари акумулаторни батерии и с набраните средства се купуват автоматични външни дефибрилатори.

Вече е купен първият обществен дефибрилатор. Той се намира във Физическия факултет на Софийския университет. Във факултета се намира университетският аварийно-спасителен отряд, който е обучен и знае как да го ползва.

Споделяне

Още по темата

Още от България