Близо 40 000 души ще могат да отидат на санаториум по програмата на НОИ

НОИ започва програмата си за профилактика и рехабилитация за 2013 година. Средствата, предвидени за нейната реализация, са в размер на 15 362 329 лева. Предвижда се в рамките на тази сума да бъдат отпуснати парични помощи за профилактика и рехабилитация на около 39 400 души.

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията за един човек е 10 дни, като НОИ покрива изцяло разходите за нощувки, частична помощ за храна в размер на 5 лева за всеки ден от престоя, както и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 15 юридически лица за общо 48 места, изпълняващи дейности по профилактика и рехабилитация.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат всички, които отговарят на условията за участие в програмата. Те трябва да са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Освен това, заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Право да ползват програмата имат и хората, получаващи лични инвалидни пенсии. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидност в експертното им решение да не е изтекъл.

Споделяне

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?