Близо 400 жалби подадени в Комисията срещу дискриминацията

Все повече граждани се обръщат към Комисията за защита от дискриминация (КЗД), когато правата им за равнопоставеност са нарушени, заяви в петък председателят на КЗД Кемал Еюп, след като официално внесе в парламента доклада за дейността на антидискриминационния орган за миналата година.

През 2006 година гражданите вече са много по-активни в сравнение с 2005 година, когато повечето жалби бяха от неправителствения сектор, обясни Еюп. Според него това е една от причините да расте броят на оплаквания за дискриминация на работното място, по които са образувани 38 преписки.

Най-често хората се оплакват от неравнопоставеност както при търсене и освобождаване от работа, така и по време на самия трудов процес. Остава висок и броят на жалбите за етническа дискриминация – те са 48. Зачестили са и оплакванията за дискриминация по признак увреждане и по тях има 25. преписки.

Общо комисията е получила 389 сигнала, като по 220 от тях са образувани преписки. Комисията се е произнесла по 62 случая, които са 22% от всички преписки.

За миналата година жалбите до КЗД са четири пъти повече, сравнено с 2005 година, но това се дължи на факта, че комисията започва реално да работи през есента на 2005 година.

20 от решенията на КЗД са изпълнени, а 42 се обжалват пред Върховния административен съд, уточни Еюп. По думите му скоро комисията ще има нужда от специален отдел, който да следи дали предписанията ѝ се спазват.

Ако само решаваме случаите, но не следим за спазването им, съществуването на комисията се обезсмисля, каза Еюп.

Той е получил уверение, че в 166 общини в страната ще има един служител, който да  следи за равнопоставеността на гражданите и ако констатира нарушения, да сигнализира в КЗД.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?