Близо 42 000 души получават патронажна грижа

Близо 42 000 души получават патронажна грижа

Близо 42 000 възрастни, хора с увреждания и в риск получават почасови услуги в дома си с услугата "Патронажна грижа" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 240 общини вече имат подписани договори. Стойността на проектите е близо 68 млн. лв.

Над 12 500 от потребителите са подкрепени от медицински специалисти и социални работници в дома си. Останалите близо 30 000 възрастни и хора с увреждания, както и хора под карантина, получават подкрепа в условията на пандемията с Covid-19.

Служителите от "Патронажната грижа" им доставят храни, лекарства и други продукти от първа необходимост. Хората от рисковите групи, които не напускат домовете си, получават подкрепа и чрез заплащането на битови сметки и съдействие за неотложни административни услуги.

Поради големия интерес от страна на общините управляващият орган на програмата удължи срока за кандидатстване до 29 май 2020 г. Така повече хора ще получат необходимите им стоки или услуги в дома и няма да се налага да излизат.

Потребителите определят услугата като навременна и необходима, в ситуация на карантинни мерки.

Споделяне

Още от България