Близо 6.7 млрд. лв. инвестиции по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

МРРБ организира обществено обсъждане и консултации на проекта преди да го изпрати в ЕК

Близо 6.7 млрд. лв.  инвестиции по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

Инвестиции за близо 6.7 млрд. лв. са заложени по Програма за развитие на регионите през новия програмен период 2021 - 2027 г. Това съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което организира обществено обсъждане на проекта ѝ на 9 април преди да го изпрати за одобрение в Европейската комисия.

В обхвата на програмата да включени 10-те най-големи града и още 40 по-малки градски общински центъра в страната. Програмата ще финансира и мерки в областите, които ще бъдат засегнати от прехода към неутрална икономика, като на този етап това са областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. България води преговори с Брюксел и други градове, в които няма въглищни централи да бъдат включени за подпомагане.

С изпълнението на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 се цели постигане на балансирано териториално развитие, справяне с проблемите, свързани с демографските дисбаланси в страната, икономически растеж и създаване на привлекателна среда за живот.

За 10-те големи града – над 1.1 млрд. лева

Първата приоритетна ос е свързана с интегрирано градско развитие на 10-те основни центъра на растеж. Той са общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Заложените инвестиции за тях са в размер на 1.131 милиарда лева.

Със средствата ще бъдат финансирани  инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищното настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура.

Заложена е и подкрепа за проекти и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и други.

За 40 града – над 2.4 млрд. лв.

Във втората приоритетна ос е заложено интегрирано териториално развитие на регионите, за което са планирани 2.461 млрд. лв.

Достъп до този ресурс ще имат  40 градски общини - Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

Те ще могат да изпълняват инфраструктурни проекти, както и такива за качествена и безопасна среда, зелени инвестиции, мерки за насърчаване на икономическата активност и други.

Справедлив енергиен преход – над 3.1 млрд. лева

Най-голям е бюджетът по третия приоритет на програмата - "Справедлив енергиен преход". Той ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от програмата. Заложените инвестиции са в размер на 3.1 млрд. лв. 

Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, които са най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Мерките, които ще бъдат финансирани, ще се определят на база идентифицираните в съответните териториални планове за справедлив преход нужди и необходими инвестиции за конкретната територия.

ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. 

Допустими бенефициенти по програмата са партньорства на държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни и други.

Проектът на новата Програма за регионално развитие е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на програмата

Коментари и становища по публикувания проект на програмата могат да бъдат изпращани в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес [email protected].

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане трябва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април на следните електронни пощи: [email protected]и [email protected].

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в онлайн срещата на посочените от тях електронни пощи. 

Споделяне

Още от Бизнес