Близо 7 хил. фермери кандидатстват за държавна помощ срещу кризата

Заявления за финансово подпомагане на фермите първа, втора и трета категория, които са пострадали от кризата, са подали 6 962 земеделски производители и сега Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) започва договарянето на 20-те млн. лв. държавна помощ. На заседание на управата на фонда са утвърдени разпределението на помощта и начина на изплащането ѝ, съобщиха в петък от ДФЗ.

От общата сума 14 млн. лв. са предвидени за ферми, в които се отглеждат крави и биволици, а останалите 6 млн. лв. ще отидат за подпомагане на фермери с овце и кози. Средствата ще се изплащат на стопанство според броя на отглежданите животни.

Средствата ще се договарят със земеделските стопани от 12 юли до 23 юли 2010 г. в областните дирекции на фонда. Самата държавна помощ ще бъде изплащана до 13 август 2010 г.

ДФЗ реши също така да удължи до 2011 г. срокът за погасяване на взети през 2008 г. кредити от птицевъдите за покупка на фураж и фуражни компоненти. Разсрочването на заемите им до края на следващата година остава при преференциална лихва за погасяването им от 3%, изразено като брутен еквивалент по de minimis, в рамките на индивидуалните прагове и националния таван на България по тази помощ.

Одобрена е и държавна помощ от 9 800 лв. за за водене на родословна книга и определяне на продуктивността и генетичните качества на българското овчарско куче и каракачанско куче. Помощта ще се договаря и изплаща на развъдните асоциации до края на юли.

Споделяне

Още от Бизнес