Близо 90% от младежите у нас търсят гъвкаво работна време

Близо 90% от младежите у нас търсят гъвкаво работна време

Все повече от младежите у нас имат желание да съчетават работата с образованието, като работят на гъвкаво работно време. 87% от тези, които нямат работен опит до момента, казват, че биха избрали тази опция. Това показват резултати от национално проучване по поръчка на "Телъс Интернешънъл" (TELUS International Europe), обявени в сряда.

Статистиката показва още, че 41% от анкетираните младежи приемат, че първата работа обичайно е в обслужващата сфера, ниско заплатена и непрестижна, като не допринася за развитие на особени умения.

Резултатите бяха представени като част от началото на инициатива на TELUS International, която стартира с цел да запознае младите хора с възможностите за работа в BPO сектора, който е с едни от най-бързите темпове на ръст у нас.

Компанията е най-големият работодател в него с над 3000 служители в София и Пловдив. Сред клиентите ѝ са едни от най-големите технологични брандове и международни компании в света, а средната възраст на служителите ѝ е 25 години. Над 70% от мениджърите са започнали кариерния си път в нея от най-ниската стартова позиция.

„Чрез кампанията „Твоята първа работа има значение“ ние се стремим да повлияем трайно върху нагласите на младежите и техните родители към първата работа и нейната важност. Целта ни е да запознаем младите с възможностите, които предлага BPO секторът и ключовите моменти в процеса по започване на работа.“, коментираха Кристина Иванова и Юлиян Милев, вицепрезиденти на TELUS International Europe.

Като част от кампанията, TELUS International предвижда и образователни сесии за младежи, насочени към подготовката им за първата работа, и процеса на подбор и важността на трудовия договор.

Споделяне

Още от Бизнес