Близо четвърт от жените у нас живеят в бедност

Над 23 на сто от жените у нас живеят в бедност и социално изключване, докато през 2006 година този процент е бил 19.3. Това посочва доклад на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, посветен на пазара на труда и жените, който беше оповестен в сряда, по време на 14-ата международна синдикална женска конференция в София.

Според доклада, ниският социално-икономически статус на жените е следствие от по-ниските им трудови доходи и по-неблагоприятните позиции на работното място. Това дава основание да се говори за феминизация на бедността, която в последните години се задълбочава по обхват, посочват авторите на доклада.

Относителният дял на нископлатените работници представлява една трета от всички наети на българския трудов пазар. Жените представляват около две трети от тази група, а заплатите им са до 75 на сто по-ниски от размера на средната работна заплата за страната, изчислено спрямо март 2012.

От проучването става ясно още, че проблемът с бедността при жените е явен и при пенсионерите - равнището на бедност при жените над 60-годишна възраст е 32.4 процента, докато при мъжете то е 20.8 на сто.

Споделяне

Още от България