Заради голямо търсене и добра доходност

Близо двойно по-голяма емисия ДЦК емитира Министерството на финансите

Близо двойно по-голяма емисия ДЦК емитира Министерството на финансите

След като вече има сигнали, че приходната част на бюджета най-вероятно няма да бъде изпълнена, Министерството на финансите пласира близо двойно повече 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Аргументите му да продаде ДЦК за над 71 млн. лв. при планирани 40 млн. лв. са голямото търсене и постигната най-ниска доходност по емисията от началото на годината, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Със същите аргументи в края на октомври БЕХ пласира двойно по-голям заем от първоначално обявения 250 млн. евро, като до този момент икономическият министър Драгомир Стойнев не казва за какво ще се използват допълнителните 250 млн. евро. Междувременно се появиха информации, че с 50 млн. лв. от дълга на БЕХ ще бъде направен опит за възраждането на фалиралия и неработещ от годините врачански комбинат "Химко".

В момента "Дойче банк" и "Райфайзен банк" пласират нов държавен дълг до 360 млн. евро за страната ни, като сетълментът по емисията трябва да стане до средата на декември по думите на финансовия министър Петър Чобанов. С актуализацията на бюджета правителството получи възможност да изтегли допълнително до 1 млрд. лв. дълг, за да финансира бюджетния дефицит.

В момента лихвите са на исторически най-ниските си нива и тегленето на заеми е изключително изгодно. В същото време страната ни има големи плащания по външния дълг през следващите две години, особено в началото на 2015 г. и е нормално да използва този момент сега, коментираха финансисти пред Mediapool.

На 2 декември Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията тригодишни левови ДЦК с падеж 30 януари 2016 г. Постигната доходност е била 1.08%, която е най-ниската за тази емисия през тази година, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Постъпилите поръчки от първичните дилъри на ДЦК за предложеното количество от 40 млн. лв. са били за 137.35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 3.43.

Участниците проявиха особено силен интерес към частта, предложена за продажба с несъстезателни поръчки. С цел удовлетворяване интереса на по-широка група от инвеститори, Министерството на финансите е решило да одобри целия търсен обем в несъстезателната част. Така общият размер на одобреното количество ДЦК от емисията е достигнало 71.4 млн. лева.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобити от гаранционни и договорни фондове – 60.2%, следвани от банките – 28% и от пенсионните фондове – 11.8 процента.

След този аукцион общият обем на емисията в обръщение е 226.4 млн. лева.

Спредът спрямо германските бенчмаркови облигации в този матуритетен сегмент е 0.98%, което е втората най-ниската стойност на този показател от пускането на емисията в обръщение през януари 2013 г. Постигната доходност на аукциона е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави като Словения (3.40%), Унгария (2.79%), Румъния (2.22%), Турция (2.11%), Литва (1.40%), Испания (1.38%) и Италия (1.25%), отбелязват от финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес