Близо едно трета от работещите у нас са нископлатени

Нископлатени са 27 на сто от всички работещи у нас или близо 600 хиляди души. Всеки пети българин казва, че е крайно беден и едва свързва двата края.18.2 процента смятат, че получават справедливо заплащане, а 22 процента не получават редовно заплати, както и дължимите им по Кодекса на труда добавки. Всеки втори не вярва, че в сегашната ситуация ще намери по-добра работа.

 

Това сочат данни от изследване за цената на труда на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, представени в петък от лидера на синдиката Пламен Димитров.

 

За нископлатени работници се смятат тези, които получават до 67 на сто от нетната работна заплата за съответната година. За 2012 г. нетната работна заплата е 525 лева, а 67 на сто от нея - 352 лева, посочи Димитров. Нетно възнаграждение е чистата сума, която работещите получават след приспадане на данъците и социалните осигуровки.

 

По думите му профилът на нископлатеният работник най-общо е жена преди пенсия, със сравнително ниско образование, работеща в преработващата промишленост или селското стопанство. Най-често нископлатените работещи са наети в малки фирми и се трудят в отдалечени от административните центрове селища. Около 75 на сто от нископлатените работници поне веднъж са оставали без работа, което се отразява на тяхната мотивация и трудова реализация, коментира Любен Томев от института.

 

Само 15 процента от ниско платените работници са обхванати от колективни трудови договори, сочат още данните на профсъюза. При тези, които не членуват в синдикална организация, вероятността да са нископлатени е над два пъти по-голяма, в сравнение с тези, които членуват в синдикат, отбелязват от КНСБ.

 

Изследването сочи още, че колкото по-кратко е времето на работа в една и съща фирма, толкова по-голяма е вероятността работникът да попадне в групата на нископлатените.

 

Като основни цели пред синдиката по отношение на нископлатените работници, от КНСБ посочиха повишаване на ефективността на колективното трудово договаряне и неговото разширяване; договарянето на системи за заплащане, които да съответстват най-пълно на резултатите и труда, вложен в производството; пряко участие на синдиката в различните форми за подобряване на качеството на работната среда.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?