Блоковете в София може да имат собствени кофи за разделно събиране

Блоковете в София може да имат собствени кофи за разделно събиране

Хората, живеещи в блокове в София, ще могат да поискат да им бъдат предоставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, които да ползват само те. Това ще стане възможно с преподписването на договорите за разделно събиране между Столичната община и организациите за оползотворяване "Екопак", "Екобулпак" и "Булекопак". Предложението за сключване на нови договори с тях беше гласувано във вторник от комисията по околна среда към Столичния общински съвет.

В новите контракти ще се включи възможност при поискване, организациите да дават контейнери за пластмаса, хартия, стъкло и метали на отделни блокове. Иначе основният начин за събирането на тези отпадъци остава разполагането на контейнери по улиците и на места, уточнени с местната власт.

Индивидуалните съдове за блоковете биха били полезни, ако в близост до жилищата няма контейнери за разделно събиране, както и при евентуалното задължително изчисляване на такса смет според изхвърленото количество. Решение за промяна на формулата според количеството смет обаче не се очаква да се вземе в близко бъдеще.

С друго свое решение общинските съветници ще задължат организациите по оползотворяване да сменят счупените контейнери за разделно събиране с нови до 5 дни от подаването на сигнал, че са повредени.

Иначе, както и досега, в част от районите в София събирането на рециклируемите отпадъци ще става със система от три контейнера. Син за отпадъци от хартия и картон, жълт - за пластмаса и метали и зелен - за стъкло. В няколко района контейнерите за разделно събиране са два - жълт за хартия, картон, пластмаса и метали и зелен - за стъкло. Разликата идва от различните системи на отделните организации за оползотворяване.

На сайтовете на "Екопак", "Екобулпак" и "Булекопак" могат да се видят карти с това къде са поставени кофите, както и графици за събирането на отпадъците. От дружествата твърдят, че в различните дни събират съдържанието само на един вид контейнери, за да не смесват разделените от гражданите боклуци. След това сортират съдържаните и предават годното за рециклиране на специализирани заводи.

Споделяне

Още от България