БЛС иска промени в критериите, по които касата ще избира с кои болници да работи

БЛС иска промени в критериите, по които касата ще избира с кои болници да работи

Българският лекарски съюз (БЛС) изпрати до министъра на здравеопазването Петър Москов писмо, с което иска промени в наредбата за критериите, по които здравната каса ще отсява с кои болници и отделения ще работи и с кои не.

Съсловната организация обръща внимание, че според документа ще бъде направено класиране на болниците, но той не предлага методика, по която след това директорите на районните каси ще определят договорните партньори. От БЛС предлагат въпросната методика да бъде създадена от работна група, в която да вземат участие всички заинтересовани страни.

От БЛС също така предлагат след като това бъде направено тя да бъде приложена пилотно в пет области, като едната от тях задължително да е София-град, а другите – голяма, средна и малка, както и област с медицински университет. Според Лекарсския съюз начинът, по който директорите на РЗОК ще избират договорните партньори не е достатъчно прозрачен.

БЛС отбелязва, че наредбата не дава яснота как ще бъдат оценявани обединенията от лечебни заведения. Задава се въпросът дали тяхната оценка ще механичен сбор, дали ще е отделна оценка за членуващите в обединението болници или механизмът ще е друг. Лекарите предлагат в случая да се вземат под внимание по-високите нива на компетентност, наличието на комплексност и използваемостта на леглата.

БЛС настоява още да се завишат точките, които се дават, ако болницата има повече отделения с 24-часов режим на работа. В сегашния вариант точките са 2, а искането е да се дават също така 3 или 4 за по-голям брой звена с 24-часов режим на работа.

Същото е и искането за критреия “осигуряване на комплксност на лечението“.

От съсловната организация отчитат, че сред критериите не е коректно да се отчита 24 –часовата работа на болничната аптека. Според тях достатъчен показател е нейната наличност, защото нуждата от медицински консумативи и лекарства в болницата може да се задоволява от спешните шкафове.

Според БЛС трябва да се оценява само наличието или липсата на лаборатория в болницата, но не и нивото ѝ на компентентност.

От БЛС настояват също така за прецизиране на показателя за обем и сложност на извършените по клиничните пътеки дейности, който ще носи допълнителни точки на лечебните заведения. Предлага се също така да се увеличават точките спрямо броя на лекарите, които са дежурни в клиниките с 24-часов график. Според БЛС по този начин лечебните заведения ще имат интерес да привличат повече специализанти. Съсловната организация освен това смята, че при критерият отдалеченост на болницата параметърът 60 км е твърде голям. Тяхното предложение е разстоянието да бъде 35 км.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?