БЛС подкрепи джипитата срещу достъпа на НАП до медицинските досиета

БЛС подкрепи джипитата срещу достъпа на НАП до медицинските досиета

Българският лекарски съюз подкрепи позицията на общопрактикуващите лекари срещу приравняването на медицинския софтуер със софтеура за управление на продажбите в търговските обекти съгласно новите изисквания на НАП. В петък общопрактикуващите лекари предупредиха, че така данъчните ще получат достъп до здравните досиета на хората, което недопустимо и превишава цели на фискалния контрол.

БЛС е притеснен от поставянето под един знаменател на чисто търговските обекти и лечебните заведения. “На проведената среща на 04.03.2019 г между представители на БЛС и ръководството на НАП, медицинския софтуер беше приравнен с този използван за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), което е не само погрешно, но и неприемливо“, се казва в позиция на организацията.

Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие, което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. От него става ясно кога и какви медицински услуги е използвал пациентът (преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.). Така
органите на НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните досиета без такъв достъп да е необходим за осъществяването на данъчен контрол от агенцията.


“Категорични сме, че за НАП не е необходимо да има достъп до здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол. Особено като се вземе предвид фактът, че към момента у нас липсват законово уредени гаранции и процедури за сигурността на тази информация и за защита правата на пациентите“, посочват от БЛС.

Оттам допълват, че при възникването на технически неизправности, свързани със софтуера или фискалните устройства може да бъде възпрепятстван и затруднен достъпът до лечение на пациентите.

Затова БЛС счита, че медицинският софтуер не е и не трябва да се третира като СУПТО. 

Споделяне

Още от България