БНБ: Банковата ваканция в Атина не може да засегне български банки с гръцко участие

Наложените в гръцката финансова система мерки нямат правна сила в България и по никакъв начин не могат да засегнат българската банкова система. Не могат да бъдат засегнати и банките с гръцко акционерно участие в България.

Това се казва в съобщение на Българската народна банка (БНБ), разпратено до медиите в понеделник сутрин, във  връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на финансова ваканция на банките и въвеждането на капиталов контрол в Гърция.

Българската банкова система, включително банки с гръцко акционерно участие, е напълно самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни и няма вземания от гръцки кредитни институции, нито инвестиции в ценни книжа на гръцкото правителство, се подчертава в съобщението.

От текста става ясно, че че негативни развития в банкови системи на други страни не могат да имат пряко влияние върху стабилността и нормалното функциониране на българската банкова система.

Банковата система в Република България работи с много високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност, което гарантира нейната стабилност, нормално функциониране и независимост от негативни развития в съседни страни. В следствие на последователно прилаганите мерки от БНБ банките с гръцко акционерно участие поддържат ниво на ликвидност и капиталова адекватност, които са над средните за банковата система на България.

Тези данни за финансовото състояние, в комбинация с постигнатата далеч преди настоящата ситуация в Република Гърция финансова и оперативна самостоятелност, гарантират операциите на банките на територията на България.

Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на българската банкова система.

Още по темата
Още от България