БНБ: Да края на октомври вносът надвиши износа с 2 млрд. евро

Вносът на стоки надвишава износа за периода януари - октомври 2004 г. с 2,005 млрд. евро, показват статистическите данни на БНБ за платежния баланс на страната за десетмесечието, публикувани във вторник. Така формираното отрицателно външнотърговско салдо увеличава дефицита си с 386,6 млн. евро спрямо същия период на 2003 г., когато то е било 1,618 млрд. евро.

За посочения период износът е за 6,546 млрд. евро, като се увеличава с 939,5 млн. евро в сравнение с износа за същия период на 2003 г.

Вносът е за 8,551 млрд. евро и нараства с 1,326 млрд. евро спрямо съответния период на 2003 г. Темповете на ръст на вноса продължават да изпреварват темповете на ръст на износа, независимо от увеличените обеми и на вноса, и на износа.

Салдото по услугите за периода е положително в размер на 811,3 млн. евро, като нараства с 215,5 млн. евро спрямо съответния период на 2003 г., когато е било положително в размер на 595,7 млн. евро.

Салдото от туризъм (разликата между приходите от чужди туристи в България и разходите от български туристи в чужбина) за януари - октомври 2004 г. е също положително и е 944,8 млн. евро. За съответния период на 2003 г. то е било 768,7 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в страната до края на октомври са 1,209 млрд. евро при 1,208 млрд. евро за същия период на 2003 г.

Валутните резерви на БНБ нарастват с 1,118 млрд. евро в сравнение с декември 2003 г., показват още данните на БНБ.

БНБ огласи и разчетите си за влиянието на цените на петрола над търговското салдо. Според данните на банката за десетте месеца на годината петролът и природният газ формират 12,9% от вноса, а петролните продукти - съответно 7,9% на сто от стоковия износ на България. При тези обеми цените на петрола и продуктите му се отразяват както на търговския баланс, така и на текущата сметка на търговския баланс.

През октомври 2004 г. средната международна цена на суровия петрол тип брент се е повишила с 68% до 49,8 долара спрямо средната цена за същия месец на 2003 г., когато е била 29,7 долара за барел. За десетмесечието петролът е повишил цената си в долари с 31,1% спрямо същия период на 2003 г.

Заради цените на петрола общият търговски дефицит на страната през октомври се увеличава с 18,2 млн. евро, а за десетте месеца на годината - с 36,7 млн. евро.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?